Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #5 / 1951-03-15

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1951
Αριθμός Καταλόγου1202
Αρ. Συνεδρίασης5
Ημερομηνία1951-03-15
Περίληψη ΠράξεωςΕγκρίνει τη χορήγηση 10 φιαλιδίων στρεπτομυκίνης για τον αιτούντα ασθενή Νικόλαο Νομικό.#Δέχεται την αίτηση Γεωργίου Πασσά για στερέωση των ετοιμόρροπων τμημάτων του Ζαχαροπλατείου του, το οποίο είναι δημοτ. ακίνητο.#Απορρίπτεται η αίτηση Γεωργίου Μαυραντώνη για απαλλαγή του από την ερανική φορολογία.#Εγκρίνει την αίτηση Κων. Ζάννε για δωρεάν εκταφή της μητέρας του Αικατερίνης.#Εγκρίνει τη χορήγηση βοηθήματος στη Μέλπω Γαβριήλ για τη μετάβασή της στην Αθήνα για να εγχειριστεί ο γιος της.#Εγκρίνει το αίτημα Ευγενίας Δημ. Ψωμά για δωρεάν εκταφή της αδερφής της Φωτουλιάς.#Εγκρίνει τη χορήγηση βοηθήματος στον Κων. Αλαφούζο για έξοδα τοκετού της συζύγου του.#Εγκρίνει την εξόφληση λογαρ. της Υδραυλ. Εταιρείας για δαπάνες συντήρησης του δικτύου ύδρευσης της συνοικίας Αναστάσεως(Βροντάδο).#Εγκρίνεται η λογοδοσία του Δημάρχου για την απόδοση λογαριασμών σετικά με την αξιοποίηση της πίστωσης του προγράμματος "Πρόνοια Εργασία".#Εγκρίνεται πίστωση για την αντιμετώπιση τηςδαπάνης του αφιχθέντος κλιμακίου Αμερικαν. Αποστολής για τη μελέτη του ζητήματος του ημιτελούς Βαρδακέιου και Πρωίου Νοσοκομείου.#Εγκρίνει πίστωση για τις δαπάνες του Εορτασμού της 25ης Μαρτίου.#Εγκρίνεται η εξόφληση του Πολιτ. Μηχανικού για μελέτη της οδού Επιδαύρου.#Παρακαλείται η Επιτροπή Δημοτ. Βιβλιοθήκης να μην επιμείνει στην παραίτησή της.#Εγκρίνει την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητού για το έτος 1951 στις εφημερίδες "Εφημερίς Δήμων και Κοινοτήτων", "Κοινότης","Κυκλαδικόν Φως", "Αετός", "Αυγή", "Θάρρος" και "Κήρυξ Κυκλάδων".#Εγκρίνεται η απόδοση λογαριασμού βοηθημάτων απόρων για το Φεβρ.1951.#Εγκρίνεται πίστωση για βοηθήματα απόρων για το Μάρτιο 1951.#Χοεηγείται οικον. ενίσχ. στο Σωματείο Νεοπολεμιστών Κυκλάδων για την αγορά μιας σημαίας.#Εγκρίνει πίστωση για τις δαπάνες απογραφής του πληθυσμού.#Εγκρίνει πίστωση για δαπάνες διοργάνωσης διάλεξης στο Δημοτ. Θέατρο από το Διοικητή της Σ.Ε.Α.Σ. Συνταγματάρχη Γ. Αγραφιώτη με θέμα "Βουλγαρικαί ωμότητες κατά την κατοχήν εις Μακεδονίαν και Θράκην",(εκτύπωση προγραμμάτων και αμοιβή ταξιθετών).#Εγκρίνεται η προμήθεια του βιβλίου "Συνταξιοδοτικόν και Ασφαλιστικόν Δίκαιον του Προσωπικού του Δήμου".#Καταρτίζονται ετήσια Γενικά Μητρώα των Δημοτών και των δυο Φύλων έτους 1949.#Εγκρίνει την εξόφληση του μικροβιολ. Αντ. Σιδερή για εξετάσεις απόρων τον Φεβρ. 1951.#Εγκρίνει την εξόφληση του μικροβιολ. Αντ. Σιδερή για εξετάσεις δημοτ. υπαλλ.τον μάρτιο 1951.#Εγκρίνεται ο απολογισμός της δημοτ. Μουσικής 1949/50.#Καθορίζει τα έξοδα μετακίνησης του Εισαγγ. Πρωτοδικών Σύρου Βασίλειου Κιλάκου για την εκτέλεση καθηκόντων Δημάρχου.#Εγκρίνεται η αγορά πέντε αντιτύπων του ημερολογίου "Οι φρουροί της Ελλάδος", έκδοση Αναπήρων Πολέμου κατά της Ανταρσίας.#Εγκρίνει την εξόφληση του φαρμακοποιού Αρ. Ανδρούτσου για χορήγηση φαρμάκων σε δημοτ. υπαλλήλους.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>