Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΝΓ΄ / 1855-03-16

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1855
Αριθμός Καταλόγου276
Αρ. ΣυνεδρίασηςΝΓ΄
Ημερομηνία1855-03-16
Περίληψη ΠράξεωςΣυνεχίζεται η συζήτηση για τα κεφάλαια ΣΤ) και Ζ) των εσόδων. Αποφασίζεται, επειδή ορισμένα από τα καθυστερούμενα ποσά οφείλονται σε απαιτήσεις των οφειλετών από το Δήμο, να επιφορτίσει ο δήμαρχος τον α΄ πάρεδρο ώστε με τη βοήθεια των αρμοδίων δικηγόρων να εξετάσει τα καθυστερούμενα ποσά και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και να υποβάλλουν στο ΔΣ σχετική έκθεση. ΣΤ) Καθυστερήματα δημοτικών προσόδων: 47.640:73 δρχ. Ζ) Απρόβλεπτα έσοδα: 77.126 δρχ. Διαλύεται η συνεδρίαση με την παρατήρηση ότι τα έσοδα του Δήμου σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 1855 ανέρχονται σε 272.068:24 δρχ. και επισημαίνεται η ανάγκη αναθεώρησης της προβλεπόμενης από το νόμο φορολογικής διατίμησης.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>