Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #1 / 1950-01-08

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1950
Αριθμός Καταλόγου1173
Αρ. Συνεδρίασης1
Ημερομηνία1950-01-08
Περίληψη ΠράξεωςΔιεξάγεται μυστική ψηφοφορία και εκλέγονται Πρόεδρος του Δημοτ. Συμβουλίου ο Μηνάς Διακάκης, Αντοπρόεδρος ο Γεώργιος Θραψιάδης και Γραμματέας ο Σπυρίδων Ζησιμάτος.#Κληρώνεται προς έξοδο από τη δημαρχ. Επιτροπή το μέλος της Γεωρ. Θραψιάδης και ακολουθεί μυστική ψηφοφορία για εκλογή ενός μέλους προς συμπλήρωσή της. Επανεκλέγεται ο Γεώργιος Θραψιάδης.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>