Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Ν΄ / 1855-03-07

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1855
Αριθμός Καταλόγου273
Αρ. ΣυνεδρίασηςΝ΄
Ημερομηνία1855-03-07
Περίληψη ΠράξεωςΣυζητούνται τα κεφάλαια του προϋπολογισμού του 1855: ΣΤ) Καθυστερήματα δημοτικών προσόδων και Ζ) Απρόβλεπτα έσοδα, και το ΔΣ αποφασίζει ότι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την είσπραξη των αναφερόμενων σε αυτά καθυστερουμένων εισοδημάτων μετά τη διασάφηση των εκ μέρους των αξιώσεων που προβάλλουν τα πρόσωπα που τα οφείλουν. Αποφασίζεται να προσκομιστούν από το δήμαρχο στην επόμενη συνεδρίαση όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στα καθυστερήματα.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>