Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #7 / 1948-03-19

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1948
Αριθμός Καταλόγου1117
Αρ. Συνεδρίασης7
Ημερομηνία1948-03-19
Περίληψη Πράξεως….."Διαδηλοί την αγανάκτησιν και τον αποτροπιασμόν του δια τα καθ' υποστήριξιν εξωτερικών εχθρών της Ελλάδος διαπραττόμενα εις βάρος της ηρωικής ημών Πατρίδος υπό των εγκληματιών του Μάρκου κακουργήματα, εις ά ήδη προσετέθη και το στιγματίζον τον πολιτισμόν παιδομάζωμα….." κλπ, κλπ. Να υποβληθεί το σχετικό ψήφισμα , μέσω του Νομάρχη Κυκλάδων, στην Κυβέρνηση και ιδιαίτερα στο Υφυπουργείο Τύπου, στον Ο.Η.Ε. και στις Πρεσβείες των φίλων ξένων Κρατών και να δημοσιευτεί σε μια Συριανή εφημερίδα.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>