Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #6 / 1948-03-02

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1948
Αριθμός Καταλόγου1116
Αρ. Συνεδρίασης6
Ημερομηνία1948-03-02
Περίληψη ΠράξεωςΧορηγεί βοήθημα στην άπορη Καλλιόπη Κουζούπη.#Απορρίπτει την αίτηση του Παν. Εμμανουήλ για την πληρωμή των διδάκτρων στη Σχολή Μηχανικών, όπου φοιτά αλλά στέλνει έγγραφο στη Σχολή να τον απαλλάξει επειδή είναι άπορος.#Εγκρίνει τη χορήγηση ενίσχυσης στον Γεώργιο Μαρκάκη, λοχία, ο οποίος υπηρετεί στην 111 Ταξιαρχία Ρίμινι, 501 τάγμα Πεζικού, προκειμένου να αναχωρήσει από τη μονάδα του.#Απορρίπτει την αίτηση Ελένης Δασκαλάκη για αγορά ειδικού φαρμάκου για τη θυγατέρα της.#Εγκρίνει την αγορά οικοπέδου του Δημητρίου Παππαδάμ στη οδό Ωρολογίου, δίπλα στην οικία Ροσολάτου.#Αναβάλλει την εξέταση του αιτήματος Ισιδώρου Παλαιολόγου, εμπόρου, για προσωρινή χρήση της υπ' αρθ.1 Δημοτ. Αποθήκης Παραλίας προς αποθήκευση αναμενόμενου φορτίου πιτύρων.#Χορηγεί αμοιβή στον εργολάβο κηδειών Ιωάν. Ροδίτη για έξοδα κηδειών απόρων.#Ανακοινώνονται :1) Ευχαριστήριο έγγραφο της 75ης Ταξιαρχίας Σ.Τ.Γ. 918β σε απάντηση τηλεγραφήματος Δήμου για τη "διάσωση" της Κόνιτσας,2) Ευχαριστήριο έγγραφο του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου "Ο Έφηβος" για την ενίσχυση από το Δήμο, 3)Έγκριση της Νομαρχ. Κυκλάδων για προαγορά του Δήμου του βιβλίου "Ιστορία της Σύρου", 4)Συγχαρητ. Έγγραφο του Δημάρχου Ερμούπ. Προς τον εκδότη της "Ιστορίας της Σύρου" και δημοτικού συμβούλου Ανδρέα Δρακάκη.#Απαλλάσσει τα Μαθητικά συσσίτια Σύρου από την καταβολή φόρου επί της εισαχθείσης μαύρης σταφίδας.#Εγκρίνει τη δαπάνη για τη δεξίωση της Πριγκίπισσας Αλίκης.#Απορρίπτει την αίτηση του παρατηρητή του Μετεωρολογικού Σταθμού για καταβολή επιμισθίου.#Αναβάλλει τη συζήτηση πάνω στο αίτημα του Παν. Δασκαλέα περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων Δημοτικών φόρων.#Αποφασίζει την αναστήλωση των ανατραπέντων φανοστατών από τη θύελλα.#Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου έτους 1947/48.#Αποφασίζει τη μετάκληση του προϊστάμενου Κήπων και Δεαδροστοιχιών Δήμου Αθηναίων Κ. Βερδεσόπουλου για τη διαρρύθμιση των κήπων της πόλης.#Εγκρίνει την ενοικίαση ορισμένων δημοτικών αποθηκών δια φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού.#Τροποποιεί την απόφαση του Δημ. Συμβ. Για την εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης της πλακόστρωσης της οδού Λεωτσάκου με φανερό διαγωνισμό.#Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για βοηθήματα απόρων φεβρ. 1948.3 Αναθέτει στη δημοτ. Υπηρεσία να παρακολουθήσει τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου ύδρευσης ύστερα από έγγραφο της Υδραυλικής Εταιρείας.#Προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για την ανάθεση της εργολαβίας καθαριότητας της πόλης .#Γίνεται μακροσκελής συζήτηση για την επισκευή της Λέσχης "Ελλάς".#Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών θεμελιώδους ηλεκτρικής εγκατάστασης των τριών υπό ανασυγκρότηση δωματίων της Λέσχης "Ελλάς".#Εγκρίνει την παραλαβή ξυλείας ,εγχωρίων κεράμων και καρφοβελονών και παρακαλεί το δημαρχο να μεριμνήσει για την παραλαβή τους.#Εγκρίνει τα πρακτικά της μυστικής δημοπρασίας για προμήθεια μαρμάρινων πλακών και κρασπέδων.#Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των κατεστραμμένων αποχωρητηρίων της Λέσχης "Ελλάς".
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>