Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #2 / 1948-01-11

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1948
Αριθμός Καταλόγου1112
Αρ. Συνεδρίασης2
Ημερομηνία1948-01-11
Περίληψη ΠράξεωςΧορηγεί βοήθημα στο Νικόλαο Παρασχάκη, για να μεταβεί στην πατρίδα του Λήμνο μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές "Λαζαρέττα".#Χορηγεί βοήθημα στο Ιωάννη Γρυπάρη για μετάβασή του στην Αθήνα προς θεραπεία.#Εγκρίνει την παροχή βοηθήματος στον Εμμ. Αλ. Ξαγοράρη, ο οποίος απολύθηκε από το Στρατό.#Χορηγεί βοήθημα στο Γεώργο Βασάλο για την έκδοση εισιτηρίου μετάβασής του στον Πειραιά.#Απορρίπτει την αίτηση του Παναγιώτη Δημητρίου.#Απορρίπτει την αίτηση του Μιχαήλ Κεραμιώτου, φοροτεχνικού υπαλλήλου, για μαιευτική συνδρομή για τον τοκετό της συζύγου του.#Απορρίπτει την αίτηση του Δημητρίου Δενδρινού, φοροτεχνικού υπαλλήλου, για χορήγηση βοηθήματος για αγορά ενέσεων.#Απορρίπτει την αίτηση του Ευαγγέλου Θεοδώρου.#Χορηγεί βοήθημα στη Δέσποινα Δεναξά.#Χορηγεί βοήθημα στη Μαρία χήρα Γεωργίου Μαρκου'ί'ζου για την αγορά χαρτοσήμων προς έκδοση πιστοποιητικού για το διορισμό της ως καθαρίστριας στην Εισαγγελία.#Χορηγεί βοήθημα στον Ποδοσφαιρικό και Αθλητικό σύλλογο εφήβων Σύρου ¨Ο ΕΦΗΒΟΣ".#Χορηγεί ενίσχυση προς τη Ναυτεργατική Ένωση Σύρου για τον εορτασμό του προστάτη της και πολιούχου της πόλης Αγ. Νικολάου.#Χορηγεί ενίσχυση στην Επιτροπή Λυκείου Ελληνίδων για την επισκευή του δαπέδου της αίθουσας του Λυκείου.#Απορρίπτει την αίτηση του Νικ. Καστελλάνου για μερική αποζημίωση λόγω των ζημιών που υπέστησαν αντικείμενα του καταστήματός του λόγω επισκευής της λέσχης "Ελλάς".#Εγκρίνει τον απολογισμό χρήσης 1946/48.#Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την πλακόστρωση της οδού θυμάτων Σπερχειού.#Υποβάλλει την ευχή στο Υπουργείο Οικονομικών να παραχωρηθεί το δικαίωμα της χρήσης της αποθήκης του Δημοσίου(στη θέση Νησάκι) στο Δήμο, για την εγκατάσταση γκαράζ προς στέγαση των αυτοκινήτων και της Πυροσβ. Υπηρεσίας Δήμου.#Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας για τη διαμόρφωση της Ανατολικής πλευράς του κτιρίου του Δημοτ. Θεάτρου "Απόλλων" επ' ονόματι του μόνου μειοδότη Σωτηρ. Αγαλοπούλου.#Εγκρίνει την προμήθεια μαρμαρίνων πλακών Τήνου για τις ανάγκες συντήρησης και ανακαίνισης των δημοτικών οδών της πόλης .#Εγκρίνει πίστωση για συμμετοχή του Δήμου στον έρανο της "Φανέλλας του Στρατιώτη".#Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου χρήσεως 1947.#Αυξάνει την τιμή των απορριμμάτων καθορίζοντας την τιμή πώλησης των υπό του Δήμου συγκεντρωθέντων απορριμμάτων σε 12.000 δρχ κατά κάρρο και της υπό υποζυγίων κόπρου προς 15.000 δρχ κατά κάρρο.#Εγκρίνει την αγορά βιβλίων προς πλουτισμό της Δημοτ. Βιβλιοθήκης.#Χορηγεί ποσόν στον εργολάβο κηδειών Ιωάν. Ροδίτη για έξοδα κηδειών των απόρων Θεοδ. Β. Μαλλίνου και, Φ. Παρασκευοπούλου και συζύγου του απολυθέντων από το στρατό Εμμ. Ξαγοράρη.#Εγκρίνει πίστωση για την εξόφληση της οφειλής του δήμου στην Ηλεκτρική Εταιρεία Σύρου για φόρο κύκλου εργασιών επί της αξίας ρεύματος δημοτικού φωτισμού κλπ.#Χορηγεί αμοιβή στους φαρμακοποιούς Μ. Ανδριωτάκη και Α. Ανδρούτσο για αξία φαρμάκων σε απόρους.#Εγκρίνει την εξόφληση λογαριασμού του Τυπογραφείου "Ελεύθερος Κόσμος" για την αξία εκτυποθέντος προγράμματος της τοπικής εορτής Αγ. Νικολάου.#Απορρίπτει την αίτηση Δημ. Λαιμού για χορήγηση άδειας ίδρυσης κρεοπωλείου εκτός της Δημοτικής Κρεαταγοράς.#Εγκρίνει να κοινοποιηθεί η έκθεση του Μηχανικού Γ.Ε.Η.Ε. Π. Αγγελάτου, για τον καθορισμό της τιμής πώλησης του ύδατος και γενικά της λειτουργίας της Ηλεκτρικής Εταιρείας Σύρου, με προθεσμία ενός μήνα για την υλοποίηση της έκθεσης αυτής.#Κρίνει νόμιμη τη διανομή βοηθημάτων Χριστουγ., σε απόρους χωρίς άλλη υποχρέωση της επιτροπής διανομής.#Εγκρίνει τη χορήγηση βοηθημάτων απόρων μήνα Ιανουαρ. 1948.#Εγκρίνει τη συνέχιση της καταβολής συντάξεων Δήμου και της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μέχρι την οριστική ρύθμιση της νέας αναπροσαρμογής των συντάξεων.#Εγκρίνει πίστωση για προμήθεια 50 σαρώθρων.#Εγκρίνει τις δαπάνες για τον εορτασμό των Θεοφανείων.#Εγκρίνει την εξόφληση λογαριασμού του Τυπογραφείου Ειρήνης Φρέρη για το πρόγραμμα Εορτής 1ης Ιανουαρ. 1948.#Εγκρίνει τη δαπάνη φιλοδωρημάτων Πρωτοχρονιάς σε διάφορους διανομείς τηλεγραφημάτων, εφ
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>