Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #4 / 1942-02-06

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1942
Αριθμός Καταλόγου991
Αρ. Συνεδρίασης4
Ημερομηνία1942-02-06
Περίληψη ΠράξεωςΧορηγεί 2.000δρχ ως βοήθημα στην οικογ. του αποβιώσαντος Μιχαήλ Φλιτζάνη, επόπτου Δημοτ. Νεκροταφείου.#Απορρίπτει την αίτηση του Αχιλ. Λαγουρού.#Χορηγεί 1.500δρχ στον Ευάγγ. Λαγουρό για την αγορά βιβλίων του άπορου αδελφού του Αχιλλέως, μαθητή γυμνασίου, προς συνέχιση των σπουδών του.#Χορηγεί 500δρχ στη Μαρία χήρα Αλέξ. Μαρινάκη για την αγορά βιβλίων του γιου της Δημήτριου, μαθητή γυμνασίου για συνέχιση των σπουδών του.#Χορηγεί εφ'άπαξ βοήθημα 500δρχ στην Πολυξένη χήρα Μ. Μαύρου.#Χορηγεί βοήθημα 500δρχ στον παθόντα από εναέριο βομβαρδισμό Φραγκίσκο Πρέκα.#Χορηγεί 1.500δρχ στον άπορο μαθητή Μιχ. Κουμέλη για την αγορά βιβλίων.#Αποφασίζει την εκπόνηση μελέτης των απαραίτητων εκτελεστέων Δημοτικών έργων από το Μηχανικό του Δήμου.#Να εκτεθεί σε πλειοδοτική δημοπρασία η πώληση των υλικών του Εργοστασίου Τσιροπινά, ώστε ο ανάδοχος να ενεργήσει για δικό του λογαριασμό την κατεδάφιση.#Χορηγεί 1.640δρχ στον Εμμ. Καρατζά για την αξία υφάσματος κατασκευής σημαιών κατά το μνημόσυνο των υπέρ της Πατρίδος Πεσόντων.#Μισθώνει προσωρινά την αποθήκη του Δημ. Α. Κα..μανή για την αποθήκευση των αχύρων, που ανήκουν στις Αρχές Κατοχής.#Χορηγεί ποσό σε δυο δικαιούχους ( Δημ. Κακαρούχα & Γεωρ. Σταθόπουλο) για την αξία γραφικής ύλης για κατασκευή καρτελών και ενός τεποζίτου για το Ιταλικό Ιατρείο περίθαλψης απόρων.#Απορρίπτει το αίτημα καταβολής χρημάτων στο δικηγόρο Τόπακα.#Αναβάλλει τη συζήτηση για αύξηση της τιμής του νερού.#Χορηγεί 2.500δρχ στο δικηγόρο Ανδρέα Δρακάκη για δέκα αντίτυπα του βιβλίου " Αρχεία περί συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων".#Απαλλάσσει από τη μίσθωση τους ενοικιαστές Δημοτικών Κρεοπωλείων από 1/1/1942.#Χορηγεί 500δρχ ως συνδρομή στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο & 500δρχ στη Φιλόφτωχο Εταιρεία Ερμούπ. Στη μνήμη του συμπολίτη Κωνστ. Καλομενοπούλου.#Εγκρίνει την πρόσληψη της Ιταλομαθούς Μαίρης Πρίντεζη.#Χορηγεί 20.000δρχ στη Φιλάνθρωπο Επιτροπή Ερμουπ. για συνδρομή του Δήμου οικον. έτους 1941/1942.#Χορηγεί χρηματ. ποσό για την αξία ειδών κατασκευών κλινοστρωμνών λειτουργίας αναρρωτηρίου για τους απόρους στο Γηροκομείο.#Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου χρήσεως 1941/1942 ( Σημ. Αναλυτικά στο πρακτικό).#Χορηγεί 30.000δρχ ως βοήθημα σε α΄πορους συμπολίτες.#Απαλλοτριώνει χωράφι για την επέκταση του δημοτικού Νεκροταφείου Ερμουπ. Κατά τα 2/3 αυτού και αγοράζει το υπόλοιπο 1/3 από τον ιδιοκτήτη του Γεώργιο Παντελή.#Καθορίζει τα ανώτατα όρια ημερομισθίων των δι' αντεπιστασίας εκτελουμένων έργων επισκευής οδών και οχετών ( Σημ. Αναλυτικά στο πρακτικό).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>