Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #1 / 1942-01-08

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1942
Αριθμός Καταλόγου988
Αρ. Συνεδρίασης1
Ημερομηνία1942-01-08
Περίληψη ΠράξεωςΈκτακτη συνεδρίαση. Αναγγέλλεται ο θάνατοςς του Ανθυπολοχαγού Καρόλου Ριμπόλτζι. Ψηφίζεται να υποβληθούν συλλυπητήρια στη Στρατιωτική Διοίκηση Κυκλάδων & στην οικογένεια του νεκρού, να κατατεθεί δάφνινο στεφάνι επί της σορού, να παρακολουθήσει την κηδεία ο Δήμαρχος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.#Εγκρίνει πίστωση 10.000δρχ υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Περίθαλψης, της Στρατιωτ. Διοίκ. Κυκλάδων.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>