Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #19 / 1939-05-24

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1939
Αριθμός Καταλόγου898
Αρ. Συνεδρίασης19
Ημερομηνία1939-05-24
Περίληψη ΠράξεωςΕγκρίνεται δαπάνη 8.504,50 δρχ. για έξοδα εορτασμού της βασιλικής εορτής κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου Γεωργίου.#Εγκρίνεται η καταβολή 690 δρχ. για έξοδα κατά τον εορτασμό της 1ης Μαΐου.#Εγκρίνεται η είσπραξη των δημοτικών φόρων και δικαιωμάτων από τις δημοτικές υπηρεσίες, για το έτος 1939-40.#Εγκρίνονται τα πρακτικά της δημοπρασίας για την ενοικίαση του διαμερίσματος, όπου στεγάζεται ο Σύνδεσμος Πολυτέκνων.#Εγκρίνονται τα πρακτικά της δημοπρασίας για την ενοικίαση του διαμερίσματος με αριθμό 9 των Δημοτικών Κρεοπωλείων και αποφασίζεται η προκήρυξη νέας δημοπρασίας για το διαμέρισμα αρ. 5.#Εγκρίνεται η επιβολή του δικαιώματος των Δημοτικών Σφαγείων καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας τους.#Εγκρίνεται πίστωση 500 δρχ. για την αγορά πέντε εντύπων του συγγράμματος «Η διοικητική οργάνωση της Αμερικής».
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>