Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #7 / 1939-02-21

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1939
Αριθμός Καταλόγου886
Αρ. Συνεδρίασης7
Ημερομηνία1939-02-21
Περίληψη ΠράξεωςΥποβάλλονται τα πρακτικά της δημοπρασίας για την τοποθέτηση ηλεκτρικής εγκατάστασης στη λέσχη «Ελλάς».#Εγκρίνεται η αγορά του βιβλίου «Οι Φιλέλληνες» για τον εμπλουτισμό της δημοτικής βιβλιοθήκης.#Εγκρίνεται η καταβολή οικονομικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο της πόλης. Εγκρίνεται επίσης η πληρωμή εξόδων κηδείας για άπορο κάτοικο της πόλης.#Εγκρίνεται η αγορά υγειονομικού υλικού με έξοδα του Δήμου για τον άπορο Νάννο καθώς και η αγορά από τον ίδιο δύο παλαιών βιβλίων και ενός χειρόγραφου δικογράφου του Πρωτοδικείου Σύρου του έτους 1849, για εμπλουτισμό της δημοτικής βιβλιοθήκης.#Εγκρίνεται απόφαση του Αδελφάτου του Δημοτικού Νοσοκομείου για εγγραφή πίστωσης 25.000 δρχ. στον προϋπολογισμό του δημοτικού νοσοκομείου που αφορά δαπάνη λειτουργίας του ακτινολογικού τμήματος.#Εγκρίνεται η καταβολή 10.000 δρχ. στη Φιλόπτωχο Εταιρεία Ερμούπολης.#Ανακοινώνεται η απόφαση της νομαρχίας Κυκλάδων να συνεχιστεί η στέγαση του Γυμνασίου Θηλέων σε μισθωμένο κτήριο.#Εγκρίνεται η ενοικίαση κτηρίου για τη στέγαση επιβητόρων ζώων.#Εγκρίνεται η επιστροφή των τελών εκμετάλλευσης πλατείας για τον μήνα Μάιο του 1938 στον Καραγεώργη.#Εγκρίνεται πίστωση 11.000 δρχ. για την εγκατάσταση δύο σειρήνων.#Εγκρίνεται η προκήρυξη δημοπρασίας για την ενοικίαση των αποθηκών 1 και 18 στα κρεοπωλεία μετά την αδυναμία των πρώην ενοικιαστών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>