Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Κ΄ / 1854-01-31

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1854
Αριθμός Καταλόγου243
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚ΄
Ημερομηνία1854-01-31
Περίληψη ΠράξεωςΥποβλήθηκαν οι απολογισμοί των ετών 1848-1849 από τις ορισμένες γι' αυτούς επιτροπές και εγκρίνονται από το ΔΣ μετά από κάποιες εξηγήσεις για ελλείψεις που παρατηρήθηκαν σε αυτούς.#Το ΔΣ κάνει δεκτή την απαίτηση του ελεγκτή να του καταβληθούν 1.000 δρχ., αντί των 800 που είχαν εγκριθεί, προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα η εργασία των απολογισμών (ψήφ. 36, 31/1/1854).#Το ΔΣ απορρίπτει συκοφαντίες εναντίον του Γυμνασιάρχη ότι κερδοσκοπεί, εκφράζει την εκτίμησή του στο πρόσωπό του και θα υποβάλλει το ψήφισμα αυτό στη Νομαρχία ώστε να σταλεί στο Υπουργείο και να κοινοποιηθεί στο Γυμνασιάρχη. Αντίθετα αποφασίζεται ο δήμαρχος μαζί με τις εφορευτικές επιτροπές των σχολείων να εξετάσουν τη συμπεριφορά ορισμένων δασκάλων, οι οποίοι ωθούν τους μαθητές ή τους επιβάλλουν να παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα (ψήφ. 34, 31/1/1854)#Ανακοινώνονται οι υπ' αρ. 156 και 159 διαταγές της Νομαρχίας με τις οποίες εγκρίνεται δια Β. διατάγματος η κατάργηση του παλαιού καταστατικού του παντοπωλείου και εγκρίνεται το νέο σχέδιο που υποβλήθηκε με το ψήφισμα 26 του ΔΣ. Στο ψήφισμα αναφερόταν ότι θα συναφθεί δάνειο από τους δημότες αλλά ο πρόεδρος του ΔΣ προτείνει ως συμφερότερη λύση το δανεισμό από τράπεζες και εξουσιοδοτείται ο δήμαρχος να έλθει σε σχετικές διαπραγματεύσεις.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>