Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #1 / 1938-01-14

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1938
Αριθμός Καταλόγου839
Αρ. Συνεδρίασης1
Ημερομηνία1938-01-14
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου πόλης και την κατάργηση των οδών που τέμνουν το οικόπεδο Χατζηλία.#Δίνονται εξηγήσεις για τους λόγους παραίτησης των επιτρόπων από μέλος της ενοριακής επιτροπής του ναού του Αγίου Γεωργίου.#Σχετικά με το ζήτημα της μεταφόρτωσης σμύριδας στη Σύρο, αποφασίζεται να σταλεί τηλεγράφημα προς το υπουργείο Εθνικής οικονομίας στο οποίο θα αναφέρεται η πρόθεση του Δήμου να παραχωρήσει δωρεάν χώρο για την αποθήκευση 25-30 χιλιάδων τόνων καθώς και η ύπαρξη αχρησιμοποίητου χώρου αποθηκών που ανήκουν στο Δημόσιο.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>