Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΓ΄ / 1841-12-30

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου33
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΓ΄
Ημερομηνία1841-12-30
Περίληψη ΠράξεωςΥποβάλλεται ο απολογισμός του 1840. Εγκρίνεται με την παρατήρηση να γίνει αναλυτική έκθεση στη Γραμματεία Εσωτερικών σχετικά με τα χρήματα που δόθηκαν από το Δήμο σε ιδιώτες για τη διάνοιξη οδών.#Το επιμελητήριο ζητά από το ΔΣ να εξετασθούν τρόποι ώστε να ελαφρυνθεί το εμπόριο από φόρους επί των εμπορευμάτων.#Εγκρίνεται η διατίμηση του δικαιώματος από τη σφράγιση του κοιλού και των μέτρων (50 λεπτά στο κοιλό, οκά, πήχυ).#Αίτημα προς τη κυβέρνηση να γίνει δεκτή η αύξηση κατά 4 των στρατευσίμων του 1841, σε σχέση με το 1840.#Πρόσκληση στον πρώην δήμαρχο Ν. Πρασσακάκη για τακτοποίηση χρεωστουμένων.#Πίστωση 500 δρχ. για τους οχετούς.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>