Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΑ΄ / 1841-12-08

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου31
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΑ΄
Ημερομηνία1841-12-08
Περίληψη ΠράξεωςΈγκριση του προϋπολογισμού του 1842 με τις προσθήκες: ιατρού χειρούργου για το νοσοκομείο με μηνιαίο μισθό 75 δρχ. και σύνταξης έκθεσης από το αδελφάτο για τα έκθετα βρέφη.#Έγκριση του προϋπολογισμού του επιμελητηρίου.#Είσπραξη 1% επί όλων των εισαγομένων πραγματειών. Η σφράγιση κοιλών, μέτρων και σταθμών να εκποιείται σε δημοπρασία.#Σύνταξη καταλόγου κτημάτων του Δήμου.#Πρόταση φορολόγησης των δημοσίων γυναικών και παροχή περίθαλψης.#Συζήτηση περί των εξόδων (απολύτως αναγκαίων και δευτερευόντων).#Παρατηρήσεις σχετικά με τον αγορανόμο, τα σχολεία και τους μισθούς του διδακτικού προσωπικού, και το Μουσείο.#Έγκρίνονται 2.000 δρχ. για πλάστιγγες.#Αναβάλλεται η χρησιμοποίηση των εσόδων από δημοτικά τεμάχια.#Παραίτηση του Ι. Καράλλη από τη δημαρχιακή επιτροπή, αντικατάσταση από τον Γ. Πετρίτζη.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>