Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΙΔ΄ / 1851-10-01

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1851
Αριθμός Καταλόγου211
Αρ. ΣυνεδρίασηςΙΔ΄
Ημερομηνία1851-10-01
Περίληψη ΠράξεωςΜετά την αποπεράτωση του καταστατικού του παντοπωλείου το ΔΣ αποφασίζει να όσοι από τους συμβούλους έχουν λάβει μεθέξεις να παραχωρήσουν ορισμένες στο Δήμο και να μεσολαβήσει ο Δήμαρχος στους πολίτες να ελαττώσουν τις μεθέξεις τους ώστε ο Δήμος να λάβει 50-100. Να προστεθούν άρθρα για πρόβλεψη τόκου 1% επί των προκαταβολών και για σχηματισμό πλειφηφίας εάν συμφωνούν τρεις.#Εκλέγονται με κλήρωση μέλη του ορκωτού δικαστηρίου για τις βουλευτικές εκλογές οι: 1) Κων. Κάζαρης, 2) Νικ. Γιαντζής, 3) Θ. Ι. Ροδοκανάκης, 4) Λ. Ιωάννου, 5) Μ. Φ. Σαλβάρος, 6) Α. Μάρκος, 7) Ζ. Θ. Αυγερινός, 8) Ν. [...], 9) Κων. Φραγκιάδης, 10) Εμμ. Ευστρατίου, 11) Ι. Λ. Ράλλης, 12) Δημ. Καλημέρης, 13) Αμ. Δαμαλάς, 14) Γ. Μαυροδόγλους, 15) Γ. Πετρίτζης. Αναπληρωματικά μέλη κληρώθηκαν οι: 1) Παρ. Νεύτοβικ, 2) Η. Κεχαγιάς, 3) Ν. Πρασσακάκης, 4) Αντ. Σαλάχας, 5) Γρηγ. Πάικος, 6) Γ. Καράλης, 7) Ν. Πολέμης, 8) Θεοχ. Παλαιολόγος, 9) Μ. Γαλάνης, 10) Π. Κανισκέρης, 11) Αθ. Κρίνος, 12) Κων. Δημητρίου, 13) Κων. Πάγκαλος, 14) Α. Θ. Ράλλης, 15) Ιω. Μ. Απαλύρας.#Αποφασίζεται η καταβολή από το Δημ. Ταμείου του τόκου της Α΄ εξαμηνίας για τις μετοχές του κρεοπωλείου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>