Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Κ΄ / 1841-11-05

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου30
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚ΄
Ημερομηνία1841-11-05
Περίληψη ΠράξεωςΣυζήτηση και αναβολή απόφασης για την προσθήκη της λέξης "παράλογος" στα πρακτικά της ΙΣΤ΄ συνεδρίασης από τον Στ. Γαλάτη.#Εκλογή των Ι. Α. Ράλλη και Ι. Γ. Καράλλη στη δημαιρεσιακή επιτροπή για εκλογή επαρχιακών συμβούλων.#Διορισμός επιστάτη με ημερήσια αμοιβή 3 δρχ. για να επιβλέπει την κατασκευή του σφαγείου.#Μετά από πρόταση του μηχανικού που προέβλεπε για τη λιθόστρωση της οδού Ερμού πολυτελέστερη και ακριβότερη κατασκευή και την άρνηση των γειτόνων να αναλάβουν την επιπλέον δαπάνη, το ΔΣ αποφασίζει να γίνει λιθόστρωση όμοια με τις άλλες οδούς με τη διαφορά οι πέτρες να είναι μεγαλύτερες και καλύτερα εφαρμοσμένες.#Αναβάλλεται η απόφαση για το δικαίωμα 0,5% επί των εισαγομένων πραγμάτων, οίνων και οινοπνευμάτων, που θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 1842.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>