Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Β΄ / 1841-01-03

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου12
Αρ. ΣυνεδρίασηςΒ΄
Ημερομηνία1841-01-03
Περίληψη ΠράξεωςΑίτηση προς την κυβέρνηση να παραχωρηθεί στο δήμο το δικαίωμα είσπραξης επί των δημοσίων μωλωμάτων για 10 χρόνια με μέτριο τόκο.#Ενοικιάζεται με πλειοδοσία οι: στατήρας, αποθήκη, λαχανοπωλείο και λοιπή περιουσία του Δήμου.#Σύσταση επιτροπής (Στ. Γαλάτης, Δ. Καρέλλης, Ι. Λ. Ράλλης) με σκοπό την καταμέτρηση και τον έλεγχο των παραχωρηθέντων δημοσίων τεμαχίων.#Πρόταση αλλαγής του σχεδίου της πόλης, όσον αφορά τη θέση της οδού Ερμού.#Λαμβάνονται μέτρα για τους πλοιάρχους που, κατά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων και κατά την πρόσδεση των πλοίων τους, προξενούν βλάβες στην προκυμαία (κυρίως θραύση των μαρμάρων και των στηλών).#Αποφασίζεται να λιθοστρωθούν από τους ιδιοκτήτες τα γήπεδά τους προς την προκυμαία σύμφωνα με τις οδηγίες του Β. αρχιτέκτονα και απαγορεύεται η εναπόθεση υλών στη δίοδο της προκυμαίας.#Προτείνεται η αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Γυμνάσιο.#Αποφασίζεται να ζητηθεί η ανασκευή άρθρου εφημερίδας της Σμύρνης για το διοικητή και τους κατοίκους της πόλης (διαφώνησαν οι Α. Θ. Ράλλης και Α. Μικρουλάκης).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>