Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΙΒ΄ / 1851-08-03

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1851
Αριθμός Καταλόγου209
Αρ. ΣυνεδρίασηςΙΒ΄
Ημερομηνία1851-08-03
Περίληψη ΠράξεωςΑποφασίζεται η εκποίηση των κινητών πραγμάτων της Αγγερούς Στελιανούδενας, τα οποία αυτή είχε δωρίσει στον Άγιο Νικόλαο, προκειμένου να πληρωθούν οι φόροι που ώφειλε και 100 δρχ. στην υπηρέτριά της ονόματι Καισαριανή, αφού βεβαιωθεί ο δήμαρχος για τις εκδουλεύσεις της.#Σχετικά με την πρόταση 403 αποφασίζεται να ενεργηθούν όσα προβλέπονται στην διαταγή 3799 της Β. Νομαρχίας.#Καταβολή 300 δρχ. στον Ι. Πα[...] για ενοίκια καφενείου του οποίου ήταν ιδιοκτήτης και για τα χρήματα που δαπάνησε κατά την εξομάλυνση του λοιμοκαθαρτηρίου του οποίου ήτο ενοικιαστής.#Αναβάλλεται η συζήτηση για το παντοπωλείο.#Γίνεται δεκτή η φορολογική διατίμηση, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. 3799 διαταγή του νομάρχη.#Αποφασίζεται οι ειρηνοφύλακες με τους πολιτοφύλακες να μεταφέρουν την αντλία στην Πλατεία και να την δοκιμάζουν το καλοκαίρι 2 φορές την εβδομάδα και τον χειμώνα 1.#Καταβολή 865 δρχ. για τη φωτοχυσία και την αψίδα που έγινε την 20η Μαϊου.#Το ΔΣ αφού εξέτασε το φάκελλο που υπέβαλε ο Βασίλειος Γιαννούτζος στον οποίο αναφέρει ότι θέλει να προχωρήσει στη λειτουργία και κατασκευή βιομηχανικού καταστήματος (χαρτοπιγείου) και ζητά συστάσεις από το Δήμο προς την Κυβέρνηση, προκειμένου να του παραχωρηθεί κάποιο προνόμιο, αποφασίζει να επιφορτίσει το δήμαρχο ώστε να συστήσει στο νομάρχη την αίτηση του Βασ. Γιαννούτζου, και να ζητήσει από τους βουλευτές την προώθηση του θέματος.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>