Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Θ΄ / 1851-05-25

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1851
Αριθμός Καταλόγου206
Αρ. ΣυνεδρίασηςΘ΄
Ημερομηνία1851-05-25
Περίληψη ΠράξεωςΠαραπέμπεται στα υπάρχοντα για τους απολογισμούς των ετών 1848-1849 τμήματα, η επεξεργασία του απολογισμού του 1850.#Αποφασίζεται η αναθεώρηση της διατιμήσεως και ορίζονται οι Ι. Καράλης και Μιχαήλ Γαλάτης ως μέλη επιτροπής που θα έχει το έργο αυτό.#Για την υποδοχή του Μεγάλου Δουκός του Αλδεμβούργου διορίζονται οι Κων. Δημητρίου, Στέφ. Κάπαρης, Ιω. Απαλύρας, Μ. Κ. Σαλβάρος, Κων. Πάγκαλος ως μέλη της επιτροπής υποδοχής, οι Α. Μεταξάς, Ε. Λαδόπουλος, Χ. Χατζηκυριάκου, Α. Κάπαρης, Κ. Γαλάτης, Σ. Ράγγος, Μ. Βαγενής, Ζ. Ρεμβούκος, Δ. Κλάδος, Π. Γεραλόπουλος, Α. Κ. Τοπεζόγλου(;), Ν. Γι[...](;) στην επιτροπή καλλωπισμού και χορού και δίδεται πίστωση 3.000 δρχ. για τα έξοδα της υποδοχής.#Εγκρίνεται η μεταφορά 2.032:37 δρχ. για υπερβάσεις εξόδων του προϋπολογισμού.#Εγκρίνεται η δαπάνη για τη φωτοχυσία και την ανέγερση αψίδας κατά την εορτή της Α.Μ. την 20η Μαϊου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>