Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Ε΄ / 1851-03-15

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1851
Αριθμός Καταλόγου202
Αρ. ΣυνεδρίασηςΕ΄
Ημερομηνία1851-03-15
Περίληψη ΠράξεωςΑποφασίζεται η πρόσληψη εκτός των υπαρχόντων 13 πολιτοφυλάκων 10 ακόμη μέχρι το τέλος Μαϊου και χορηγείται πίστωση 40 δρχ. για τον καθένα.#Αντικαθίστανται οι παραιτηθέντες από το εκκλησιαστικό συμβούλιο Μεταμορφώσεως Καλουτάς και Σταματιάδης από τους Παρπαρή και Γιανίκογλου.#Διενεργείται κλήρωση για τον έλεγχο των απολογισμών του Δήμου των ετών 1848 και 1849 και συγκροτούνται τα τμήματα: Α): Θ. Ροδοκανάκης, Ι. Καράλλης, Σ. Κάπαρης. Β): Κ. Πάγκαλος, Ζ. Βούρος, Ν. Βλαστός. Γ): Η. Κεχαγιάς, Κ. Φραγκιάς, Ι. Περίδης, Μ. Γαλάτης. Δ): Π. Χατζηανδρέου, Γ. Μαυριδόγλους, Π. Κανισκέρης. Ε): Κ. Κάζηρας, Αθ. Κρίνος, Κ. Δημητρίου.#Εγκρίνονται οι υπερβάσεις του προϋπολογισμού του έτους 1850, ύψους 1.765:80 δρχ., με την παρατήρηση ότι οι διαχειριζόμενοι οφείλουν να ζητούν έγκαιρα την έγκριση του ΔΣ.#Καταβάλονται 100 δρχ. στον Γεώργ. Φυλακτόπουλο ως αποζημίωση για αντικατάσταση κληρούχου στρατευσίμου του 1848.#Εγκρίνεται ο διορισμός δικηγόρου για τις υποθέσεις Καλλιπάνου(;) και Αγγερούς.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>