Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΙΘ΄ / 1841-10-24

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου29
Αρ. ΣυνεδρίασηςΙΘ΄
Ημερομηνία1841-10-24
Περίληψη ΠράξεωςΔιορισμός ως εκτιμητών του Δήμου των Γ. Πετρίτζη, Στ. Κωνσταντίνου, Ι. Καράλλη.#Απόφαση του ΔΣ να επιχειρηθεί η κατάβαση των ποσίμων υδάτων δια υδραγωγείων, αφού διαιρεθεί η εργασία σε 3 τμήματα. Το υδραγωγείο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το σχέδιο του μηχανικού.#Σύσταση 7μελούς επιτροπής (3 δημ. σύμβουλοι και 4 πολίτες), η οποία θα κατανείμει τους κατοίκους σε κατηγορίες αναλόγως των εισοδημάτων τους, με σκοπό διενέργεια εράνου, προκειμένου να συγκεντρωθεί ποσό 160.000 δρχ. στο οποίο περιλαμβάνεται η αποξήρανση της λίμνης Μυλαρακίου και η κατασκευή δεξαμενής. Το έργο θα γίνει με μειοδοσία. Διαφωνία του Ζ. Βούρου σχετικά με τη σύσταση του καταλόγου για τον έρανο.#Παρατηρήσεις για την οπλοφορία των πολιτών και την ασφάλεια της βιβλιοθήκης.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>