Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Γ΄ / 1851-01-22

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1851
Αριθμός Καταλόγου200
Αρ. ΣυνεδρίασηςΓ΄
Ημερομηνία1851-01-22
Περίληψη ΠράξεωςΑποφασίζεται μετά από πρόταση του δημάρχου η πρόσληψη 10 ειρηνοφυλάκων από τα πρόσωπα που ανήκουν στο Δήμο με μηνιαίο μισθό 63 δρχ. οι οποίοι θα είναι υπό τις οδηγίες του δημάρχου.#Εγκρίνεται η ανέγερση σε δημοτικό γήπεδο παντοπωλείου δια "μεθέξεων".#Προτείνεται στους ιδιοκτήτες γειτονικών γηπέδων η αγορά τους από το Δήμο.#Ορίζεται επίτροπή από τους Νικόλ. Βλαστό, Ηλία Κεχαγιά, Μιχαήλ Γαλάτη, Θεόδ. Ροδοκανάκη, Διαμ. Μανιάρη, το μηχανικό και το δήμαρχο, η οποία θα διαπραγματευθεί τη σχετική υπόθεση.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>