Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Α΄ / 1851-01-08

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1851
Αριθμός Καταλόγου198
Αρ. ΣυνεδρίασηςΑ΄
Ημερομηνία1851-01-08
Περίληψη ΠράξεωςΗ αρμόδια για τον προϋπολογισμό επιτροπή υποβάλει σχέδιο προϋπολογισμού στο ΔΣ. Το ΔΣ εγκρίνει χωρίς αντιρρήσεις τον προϋπολογισμό των εσόδων που ανέρχεται σε 208.100:83 δρχ. Η συζήτηση για τον πρϋπολογισμό των εξόδων ολοκληρώθηκε μέχρι το κεφάλαιο Ζ΄.#Το ΔΣ κρίνει ότι δεν είναι αρμόδιο να αποφανθεί σε αίτημα των Αθ. Βουτζινά και Τ. Δανεθ(;) να απαλλαγούν από τον δημοτικό φόρο τ.έ.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>