Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΜΒ΄ / 1850-12-21

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1850
Αριθμός Καταλόγου197
Αρ. ΣυνεδρίασηςΜΒ΄
Ημερομηνία1850-12-21
Περίληψη ΠράξεωςΕκλέγονται οι Αθ. Κρίνος και Ιω. Καράλης προκειμένου να συνδράμουν το δήμαρχο στη διανομή των ελεών του Δήμου προς τους πτωχούς κατά τις εορτές.#Σχετικά με τα έκθετα βρέφη το ΔΣ αποφασίζει: α) να ελέγξει το αδελφάτο του νοσοκομείου την ταυτότητά τους, β) να τοποθετήσει σε τέχνες τα άρρενα, εξακολουθώντας την παροχή χορηγίας στα μικρότερα, γ) να τοποθετηθούν τα θήλεα σε επόπτες και όσα από αυτά έχουν δοθεί σε επόπτες να αφαιρεθούν από αυτούς, δ) όσοι τεχνίτες λάβουν παιδιά θα δίδουν λόγο στη δημαρχία, ενώ η χορηγία θα συνεχίζεται μέχρι την ηλικία των 8 ετών.#Τα γήπεδα τα οποία κατέχονται από στοές οικοδομών γύρω από την Πλατεία αποτελούν μέρος της δημοσίας οδού, ενώ τα οικοδομήματα θα καταβάλουν στο δήμο αποζημίωση για τον αέρα ανάλογη με το γήπεδο κάτωθεν των στοών.#Αντικαθίστανται: στο αδελφάτο του νοσοκομείου ο παραιτηθείς Ιω. Λ. Ράλλης από τον Εμμ. Σκαραμαγκά, στο εκκλησιαστικό συμβούλιο Αγ. Γεωργίου ο Κονζιφάκης από τον Αθ. Μακά(;), στην επιτροπή οικοδομής του Αγ. Νικολάου ο Δ. Μάκαρης από τον Λάζαρο Ιωάννου και στην εφορεία του Γυμνασίου ο Δημ. Ταμβάκος από τον Εμμ. Σκαραμαγκά.#Διορίζονται οι Δ. Μάκαρης, Αθ. Κρίνος, Στ. Κάπαρης, Ιω. Περίδης ως επιτροπή η οποία μαζί με τον μηχανικό θα μεριμνήσει για τη διάνοιξη δρόμου που θα οδηγεί από την πόλη προς το μεσημβρινό μέρος, ο οποίος θα χρησιμεύσει ως περίπατος.#Αποφασίζεται η διατήρηση της υπογραφής για 1 μήνα ακόμη [η πρόταση σημειώνεται ότι έγινε πριν την υπογραφή των πρακτικών και φέρει ημερομηνία 31/12/1850].
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>