Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΛΗ'* / 1850-09-15

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1850
Αριθμός Καταλόγου193
Αρ. ΣυνεδρίασηςΛΗ'*
Ημερομηνία1850-09-15
Περίληψη ΠράξεωςΕκλογή εφορευτικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου περί εκλογής βουλευτών για τις εκλογές βουλευτών επαρχίας Σύρου της Γ' Βουλευτικής περιόδου. Συντάσσεται κατάλογος όσων έλαβαν δημοτικά αξιώματα από της συστάσεως των Δήμων: Εν ενεργεία δημοτ. σύμβουλοι: 1) Ζαννής Α. Βούρος, 2) Γεώργ. Μαυριδόγλους, 3) Παρασκ. Χατζηανδρέου, 4) Αμβρ. Θ. Ράλλης, 5) Αντ. Μικρουλάκης (απών), 6) Κων. Φραγκιάδης, 7) Αθαν. Κρίνος, 8) Ιω. Περίδης, 9) Θεόδ. Τομπακάκης, 10) Κων. Κάζηρας, 11) Κωστής Δημητρίου, 12) Θεόδ. Ι. Ροδοκανάκης, 13) Στέφ. Κάπαρης, 14) Πανταζής Κανισκέρης, 15) Γεώργ. Γιουρδής, 16) Ιω. Γ. Καράλης, 17) Ιω. Α. Ράλλης, 18) Ν. Βλαστός. Προϋπάρξαντες δημοτ. σύμβουλοι: 19) Θεοχάρης Παλαιολόγος, 20) Νικόλ. Εμμανουήλ. 21) Νικόλ. Σιδερικούδης, 22) Στέφ. Ζυγομαλάς, 23 Σταμ. Κωνσταντίνου (απών). Δήμαρχοι: 24) Γεώργ. Πετρίτζης, 25) Νικόλ. Πρασσακάκης, 26) Ιω. Λ. Ράλλης. Πάρεδροι: 27) Κων. Πάγκαλος, 28) Απόστολ. Αποστολόπουλος, 29) Δημ. Καλλιμέρης, 30) Ανδρέας Κοσμάς. Επαρχιακοί σύμβουλοι: 31) Αθανάσιος Λαδόπουλος, 32) Αντών. Σαλάχας, 33) Πέτρος Ράλλης, 34) Γεώργ. Σφυρής, 35) Αργύριος Ταρμποξής (απών), 36) Αντών. Α. Μαυρογορδάτος, 37) Παναγ. Γεραλόπουλος. Ένορκοι: 38) Μιχ. Πολέμης, 39) Ηλίας Κεχαγιάς, 40) Νικόλ. Καλλέργης (απών), 42) Ιω. Σίνας, 43) Αμβρ. Π. Νεγρεπόντες, 44) Ζωρζής Θ. Αυγερινός, 45) Γρηγ. Πάικος, 46) Πέτρος Ναύτοβικ, 47) Εμμ. Ευστρατίου, 48) Νικόλαος Σάββας, 49) Δημήτρ. Γιούρτης, 50) Λάζαρος Ιωάννου. Κληρώθηκαν οι υπ. αρ. 43, 24, 7, 49 και [...].#Διορίζονται 8 πολιτοφύλακες για 1 μήνα με μισθό 40 δρχ. (μειοψήφησε ο Θ. Ροδοκανάκης).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>