Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΛΕ΄* / 1850-06-26

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1850
Αριθμός Καταλόγου191
Αρ. ΣυνεδρίασηςΛΕ΄*
Ημερομηνία1850-06-26
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τη διαταγή 3432 της Β. Νομαρχίας για τη διατήρηση των μέτρων ασφαλείας αποφασίζει να διατηρηθούν, ελαττωμένοι κατά 5, οι νυκτοφύλακες τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.#Το ΔΣ εγκρίνει την καταβολή τόκων επί του απομένοντος χρεολύτρου στους μετόχους του ιχθυοπωλείου-κρεοπωλείου.#Το ΔΣ αποδέχεται αίτημα του Γ. Μιτάρα να οικοδομήσει εκ νέου την οικία του άνωθεν της αγοράς και απέναντι από την οικία Θ. Κουτσοδόντη σε δημοτικό τεμάχιο 33:25 μέτρων. Το τεμάχιο σύμφωνα με το μηχανικό Γ. Μεταξά είναι 33:25 μέτρα και συνεπώς υπερβαίνει τα 28 μέτρα που αποτελούν το όριο για οικοδόμηση και πρέπει κατά το ΔΣ να αποδοθεί στον Γ. Μιτάρα, καθώς προέρχεται από παλαιούς δρομίσκους της περιοχής. Μετά από πρόταση του Ι. Καράλλη αντικαθίστανται στην επιτροπή οικοδομής του Αγ. Νικολάου οι Ν. Φραγκόπουλος (αποθανών) και Γ. Φακίρης (δεν μετείχε στις συνεδριάσεις της) από τους Αμβρόσιο Πάγκαλο και Νικόλαο Γιαγτζή. Καλούνται επίσης οι μηχανικοί να παρουσιάσουν τα σχέδιά τους για το ναό.#Αποφασίζεται σύσταση επιτροπής για νέα απαρίθμηση των κατοίκων, σύμφωνα με διαταγή της Β. Νομαρχίας, στην οποία θα διατεθεί ποσό 400 δρχ. όταν τελειώσει το έργο.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>