Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΛΔ΄* / 1850-06-15

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1850
Αριθμός Καταλόγου190
Αρ. ΣυνεδρίασηςΛΔ΄*
Ημερομηνία1850-06-15
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος διαβάζει την υπ. αρ. 3259 διαταγή της Β. νομαρχίας Κυκλάδων που αφορά την εκλογή δημαιρεσιακής επιτροπής που θα διευθύνει την εκλογή επαρχιακών συμβούλων (άρθρ. 67 του νόμου περί δήμων) που θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου. Το ΔΣ εξέλεξε ως μέλη της επιτροπής τους Ι. Περίδη και Θ. Τομπακάκη.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>