Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1850-06-01

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1850
Αριθμός Καταλόγου189
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1850-06-01
Περίληψη Πράξεως[Το κείμενο έχει διαγραφεί και σημειώνεται ότι είναι άκυρο. Δεν φέρει υπογραφές. Αναφέρεται στην εκλογή δημαιρεσιακής επιτροπής για την εκλογή επαρχιακών συμβούλων. Περιγράφεται η διαδικασία εκλογής δεν έχουν συμπληρωθεί όμως τα σημεία που αναφέρονται ονόματα. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται το επόμενο κείμενο που προφανώς είναι το ισχύσαν]
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>