Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΛΓ΄* / 1850-05-25

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1850
Αριθμός Καταλόγου188
Αρ. ΣυνεδρίασηςΛΓ΄*
Ημερομηνία1850-05-25
Περίληψη ΠράξεωςΥποβολή από τον δήμαρχο της απόφασης υπ. αρ. 2416, 4675 της Β. Νομαρχίας σχετικά με τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους την οποία είχε γνωστοποιήσει στον προεδρεύοντα του ΔΣ Ι. Καράλλη στις 17 του μηνός. Το ΔΣ ενημερώνεται και την αποδέχεται.#Αποφασίζεται να διατηρηθούν οι νυκτοφύλακες μόνο κατά τον Ιούνιο και να ειδοποιηθεί η Νομαρχία να ζητήσει από την Κυβέρνηση την αποστολή δυνάμεως για την ασφάλεια της πόλης.#Καταβολή 339 δρχ. στον Αμβρόσιο Θ. Ράλλη για ενοίκιο που του οφείλεται για το διάστημα 19 Μαρτίου έως 12 Ιουλίου 1849.#Καταβολή 60:25 δρχ. στον Ν. Πρασσακάκη, αντιπρόσωπο του Ιω. Νούτσου, για 2 γεωγραφικούς χάρτες του Όλδεχαϊν.#Καταβολή 61:50 δρχ. για δέσιμο των βιβλίων του Ειρηνοδικείου.#Αίτημα του Ζ. Θ. Αυγερινού να απαλλαχθούν από το δημοτικό φόρο 81 κομμάτια δέρματα Βονζάκρης[;] που του επιστράφηκαν από τη Χαλκίδα, για τα οποία είχε καταβάλλει δημ. φόρο κατά την αποστολή τους. Απορρίπτεται "δια τον λόγον ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμον παρά όταν μία πραγματεία εξέρχεται μη πωληθείσης εντός του δήμου εις ον εισάγεται".
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>