Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1850-05-05

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1850
Αριθμός Καταλόγου186
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1850-05-05
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος ανακοινώνει ότι παρήλθε η προθεσμία υποβολής παραπόνων και αντιρρήσεων για τον βουλευτικό κατάλογο και πρέπει να συγκροτηθεί το ορκωτικό δικαστήριο που προβλέπει ο νόμος περί εκλογής βουλευτών.#Διενεργείται η διαδικασία κλήρωσης μεταξύ των 15 τακτικών και των 15 αναπληρωματικών μελών του ορκωτικού δικαστηρίου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>