Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΗ΄* / 1850-02-06

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1850
Αριθμός Καταλόγου181
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΗ΄*
Ημερομηνία1850-02-06
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος αναφερόμενος στα μέτρα τάξης και ασφάλειας προτείνει την πρόσληψη 20 εθνοφυλάκων για ένα μήνα με μισθό 30 δρχ. που θα προστεθούν στους 25 υπάρχοντες (οι δέκαρχοι θα λαμβάνουν 40 δρχ.) και παράλληλα ενημερώνει το ΔΣ για τη σχετική αλληλογραφία με τον μοίραρχο. Το ΔΣ αποφασίζει: α) Να προστεθούν 25 ακόμη εθνοφύλακες, για 1 μήνα, με μισθό 40 δρχ., της επιλογής του μοιράρχου και υπό τις διαταγές του, ο οποίος εάν θέλει μπορεί να αντικαταστήσει ορισμένους από τους ήδη υπάρχοντες. β) Να δοθεί πρόχειρη εργασία στους απόρους ώστε να εξασφαλίζουν τα καθημερινά τους έξοδα. γ) Να ορισθεί ως αντικείμενο της εργασίας τους ο δρόμος από το λοιμοκαθαρτήριο έως το βυρσοδεψείο. δ) Να εκλέξει επιτροπή από τους συμβούλους Θεόδ. Ροδοκανάκη και Αθ. Κρίνο και τους πολίτες Κων. Πάγκαλο, Ζωρζή Αυγερινό, Εμμ. Ευσταθίου, Αμβρόσιο Δαμαλή με σκοπό τη σύναψη δανείου από τους πολίτες μέχρι 10.000 δρχ., για το οποίο θα λάβει από το δήμαρχο χρεωστικό γραμμάτιο πληρωτέο σε 4 μήνες με τόκο 12%. ε) Το δάνειο να χρησιμεύσει μόνο για την εργασία αυτή. στ) Ο μηχανικός να συντάξει σχέδιο και προϋπολογισμό του έργου και να τον υποβάλει στην επόμενη συνεδρίαση. ζ) Η έναρξη του έργου να είναι άμεση. Ορίζονται 2 μέλη του ΔΣ κάθε εβδομάδα (για 6 εβδομάδες) ως επιτροπή επιστασίας του έργου, οι οποίοι θα επιτηρούν τη χρηματική διαχείριση του έργου και θα υπογράφουν τις καταστάσεις πληρωμών ώστε να εκδίδει ο δήμαρχος τα εντάλματα.#Εγκρίνεται να κατατεθούν στο ΔΣ τα βιβλία εισπράξεων των δικαιωμάτων της προκυμαίας και οι αποδείξεις της τράπεζας για να αποδείξει ο δήμαρχος στον τελώνη ότι καλώς έχει ο λογαριασμός αυτός μέχρι 31/10/1849.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>