Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΣΤ΄* / 1850-01-15

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1850
Αριθμός Καταλόγου178
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΣΤ΄*
Ημερομηνία1850-01-15
Περίληψη ΠράξεωςΠρόταση του δημάρχου για αύξηση της εθνοφυλακής. Οι σύμβουλοι Α. Θ. Ράλλης, Α. Μικρουλάκης, Γ. Γιουρδής, Αθ. Δ. Κρίνος παρατηρούν ότι δεν προσκλήθηκαν εγγράφως από τη δημαρχία και δεν μπορούν χωρίς διαταγή μιας προϊσταμένης αρχής να συνεδριάσουν. Μετά παρέμβαση του δημάρχου το θέμα επιλύεται με την ανάγνωση υπουργικής εγκυκλίου. Αποφασίζεται ο αριθμός της εθνοφυλακής να αυξηθεί σε 25 άτομα υπό την άμεση διεύθυνση του μοιράρχου και ο αριθμός των αστυνομικών κλητήρων να συμπληρωθεί σε 7 άτομα υπό τις διαταγές του αστυνόμου. Οι εθνοφύλακες θα διατηρηθούν για 1 ή 2 μήνες, με μηνιαίο μισθό 40 δρχ. (συνολική πίστωση 2.000 δρχ.).#Το ΔΣ αποφασίζει, μετά από παρέμβαση ενός συμβούλου, ότι είναι καθήκον του η σύνταξη του προϋπολογισμού του 1850 πριν την αντικατάστασή του και ορίζονται ως μέλη της σχετικής επιτροπής οι Ιω. Γ. Καράλης, Στέφ. Κάππαρης, Αθ. Κρίνος, Ιω. Περίδης και Θεόδ. Ροδοκανάκης.#Τα έξοδα των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου ο δήμαρχος θα ενεργεί με ειδικές διαταγές βάσει του προϋπολογισμού του 1849.#Αποφασίζεται η ενοικίαση της δημοτικής περιουσίας και των εργολαβιών δια δημοπρασίας, παρουσία των συμβούλων Κ. Δημητρίου, Γ. Γιουρτζή, Κων. Κάζηρα και εκ των μετόχων του Κ. Δ. Μάνιαρη. Εξαιρείται ο στατήρ που θα εισπράττεται απευθείας από το Δήμο.#Προτάσεις για έκτακτα έξοδα της αστυνομίας τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο.#Άλλες υπερβάσεις εξόδων και η μισθοδοσία του Θ. Τομπακάκη παραπέμπονται στη συντακτική επιτροπή του προϋπολογισμού.#Αποφασίζεται να σταματήσει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στην οικοδομή του Αγ. Νικολάου και καλούνται οι μηχανικοί Ερλάχερ και Μεταξάς να υποβάλουν σχετική έκθεση και προϋπολογισμό, ενώ για τυχόν απαιτήσεις θα ζητηθεί η γνωμοδότηση του μηχανικού τμήματος του υπουργείου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>