Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΤ΄* / 1849-09-26

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1849
Αριθμός Καταλόγου176
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΤ΄*
Ημερομηνία1849-09-26
Περίληψη ΠράξεωςΠρόεδρος της συνεδρίασης ο Ι. Γ. Καράλης.#Το ΔΣ εκλέγει παμψηφεί μέλος της επιτροπής για τα έργα της προκυμαίας τον Στέφ. Κάππαρη, καθώς η διαταγή της Νομαρχίας επέβαλλε την ύπαρξη και τρίτου μέλους στην επιτροπή αυτή.#Το ΔΣ δέχεται το διορισμό του διδασκάλου Κουκουλά στο δημοτικό σχολείο Μαγκάκη και η μισθοδοσία του θα καταβάλλεται κατά το άρθρ.1 παρ. 3 του κεφ. 5 του προϋπολογισμού της ενεστώσης χρήσεως.#Εγκρίνεται υπέρβαση εξόδων γραφικής ύλης 250 δρχ. για την δημαρχία και επιφυλάσσεται για ανάλογη υπέρβαση της αστυνομίας.#Πίστωση 200 δρχ. για υπέρβαση δικηγορικών εξόδων.#Διαβάζεται διαταγή της νομαρχίας, συνοδευόμενη από αναφορά της επιτροπής προσφύγων με την οποία ζητούνται 1.000 δρχ. για συνδρομή των υπαρχόντων προσφύγων και το ΔΣ αποδέχεται το αίτημα, παρότι έχουν ήδη δοθεί και άλλα χρήματα για τους πρόσφυγες.#Πρόταση του δημάρχου να επιστραφούν στους αδελφούς Σαλάχα 60 δρχ. που είχαν εισπραχθεί από τον εισπράκτορα ως ενοίκιο για παραπήγματα, στα οποία δικαστική απόφαση τους αναγνωρίζει ως ιδιοκτήτες.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>