Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΡ΄* / 1849-08-11

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1849
Αριθμός Καταλόγου174
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΡ΄*
Ημερομηνία1849-08-11
Περίληψη ΠράξεωςΠρόεδρος της συνεδρίασης ο Ι. Γ. Καράλης.#Ο δήμαρχος προτείνει να θεσπιστεί η τριμελής επιτροπή παραπόνων για τον δημαιρεσιακό κατάλογο καθώς και η δημαιρεσιακή επιτροπή εκ δημοτικών συμβούλων. Ορίζονται στην επιτροπή παραπόνων του δημαιρεσιακού καταλόγου οι Ιω. Γ. Καράλης, Πανταζής Κανισκέρης, Κων. Κάζηρας και στην επιτροπή δημαιρεσιών οι Θεόδ. Τομπακάκης και Α. Μικρουλάκης.#Ανοίγεται πίστωση με σκοπό τη συνδρομή στους Ούγγρους και Ιταλούς πρόσφυγες που φθάνουν στη Σύρο, 10 δρχ. την ημέρα για κάθε εισερχόμενο και και 355 δρχ. για όσα έχουν ήδη καταβληθεί.#Ανοίγεται πίστωση για την υπέρβαση εξόδων κατά την επισκευή του δημοτικού καφενείου στο υγειονομείο.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>