Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΠ΄* / 1849-07-09

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1849
Αριθμός Καταλόγου173
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΠ΄*
Ημερομηνία1849-07-09
Περίληψη ΠράξεωςΠρόεδρος της συνεδρίασης ο Ι. Γ. Καράλης.#Δεδομένου ότι ο βασιλεύς με τον Λουδοβίκο έχει εξέλθει σε περιοδεία των νήσων και είναι ενδεχόμενη η άφιξή του στη Σύρου ορίζονται επιτροπές για την οργάνωση της υποδοχής. Επιτροπή καλλωπισμού και χορού οι: Α. Μικρουλάκης, Γ. Μεταξάς, Α. Κάππαρης, Ιω. Γεραλόπουλος, Ιω. Λ. Ράλλης, Ελπιδοφόρος Λαδόπουλος. Επιτροπή τροφίμων οι: Α. Κρίνος, Ηλίας Κεχαγιάς, Ιω. Απαλύρας, Σταμάτιος Λεβίδης. Πίστωση για την υποδοχή: 3.000 δρχ.#Αποφασίζεται οι στήλες στην οικοδομή του Αγίου Νικολάου να γίνουν όπως προβλεπόταν από τον προϋπολογισμό διότι νέος πρόχειρος προϋπολογισμός του μηχανικού, που προέβλεπε την κατασκευή τους από μάρμαρο, ανεβάζει το κόστος στις 20.000 δρχ. περίπου, ποσό που δεν μπορεί να καλύψει ο Δήμος. Σε παρατήρηση συμβούλου ότι ο μηχανικός πρέπει να είναι προσεκτικότερος στην εφαρμογή του σχεδίου ώστε να μην βλάπτονται κάποιοι και ωφελούνται άλλοι, το ΔΣ αντέταξε ότι με άλλη πράξη του είχε κληθεί ο δήμαρχος να ενεργήσει τα δέοντα και δεν έχει καμμία ευθύνη. Ο Δήμαρχος παρατήρησε ότι ο σύμβουλος δεν αναφέρει γεγονότα και ότι παραβάσεις συνέβησαν στο διάστημα 1841-1848, αφού μετά το 1849 οι όποιες παραβάσεις μπορούσαν να καταγγελθούν στο νομάρχη. Ο σύμβουλος απάντησε ότι έκανε την παρατήρηση αυτή με την ευκαιρία της παρουσίας εκεί του μηχανικού. Το ΔΣ σημειώνει ότι παρότι δεν έχει δικαίωμα για την εφαρμογή του σχεδίου, θεωρεί καθήκον του να είναι προσεκτικός ο δήμαρχος και ο μηχανικός όταν υπάρχουν παράπονα. Τονίζει επίσης ότι εάν ο δήμαρχος γνωρίζει ότι έγιναν παραβάσεις κατά την περίοδο 1841-1848 έπρεπε να αναφέρει γεγονότα, υπεύθυνοι δε είναι εκείνοι που τις ενήργησαν.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>