Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΟ΄* / 1849-06-07

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1849
Αριθμός Καταλόγου170
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΟ΄*
Ημερομηνία1849-06-07
Περίληψη ΠράξεωςΜετά από αναφορά του δημάρχου στις αξιώσεις του Γεράσιμου Κουρκουμέλη ορίζεται επιτροπή από τους Ι. Γ. Καράλη, Α. Θ. Ράλλη, Π. Κανισκέρη με σκοπό να εξετάσει τη δικογραφία και τον απολογισμό του 1840 και να αποφανθεί γι' αυτές.#Ανακοίνωση της υπ' αρ. 239 απόφασης των Πρωτοδικών Σύρου για τη δίκη μεταξύ Σαλάχα και Δήμου σχετικά με το λαχανοπωλείο και αποφασίζεται να υποβληθεί στο δικηγορικό συμβούλιο στο οποίο να παραστεί και ο Ι. Γ. Καράλης για να αποφανθεί εάν πρέπει να γίνει δίκη ή να παραιτηθεί ο Δήμος.#Θα εξετασθεί από την επιτροπή λογαριασμού σχεδίου το αίτημα των Περή Σμυρνιώτη, Δ. Κωνσταντινίδη, Αντ. Τζαλίκη και Σύνερη(;) να αποζημιωθούν για παραπήγματά τους στις οδούς Ερμού και Ρήγα, και αν κριθεί δίκαιο θα οριστεί το ποσό, το οποίο θα λάβουν από όσα εισπράξει η Δήμος από τα ακίνητα της Ερμού.#Αποζημίωση προς τον Ι. Δαμόφλη για αποθήκη του που κατεδαφίστηκε κατά το άνοιγμα της οδού Τσαμαδού, καθώς και οι νόμιμοι τόκοι αφού αφαιρεθούν όσα εισέπραξε ο Ι. Δαμόφλης. Σ#χετικά με το γήπεδο το οποίο βρίσκεται στην οδό Τσαμαδού κοντά στη Ιουστινιάνενα και απέναντι από την οικία του Στ. Κούρτη το ΔΣ ανακαλεί την υπ. αρ. 86 πράξη του, διότι το γήπεδο δεν είναι οικοδομήσιμο και εγκρίνει να παραχωρηθεί όπως γνωμοδότησε ο μηχανικός για το συμφέρον του Δήμου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>