Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΘ΄* / 1849-02-15

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1849
Αριθμός Καταλόγου163
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΘ΄*
Ημερομηνία1849-02-15
Περίληψη ΠράξεωςΠρόεδρος της συνεδρίασης ο Α. Δ. Κρίνος.#Συζήτηση για το σχέδιο προϋπολογισμού του 1849 και ψηφοφορίες για τα επιμέρους κονδύλια.#Αποφασίζεται να διατίθενται βιβλία μόνο σε απόρους μαθητές των οποίων οι γονείς είναι δημότες Ερμουπόλεως.#Πρόβλεψη κονδυλίου 2.000 δρχ. για την επισκευή του Γυμνασίου σύμφωνα με το σχέδιο του μηχανικού.#Σύσταση 3ου δημοτικού σχολείου αρρένων και πίστωση 15.000 δρχ. για το οικόπεδο και την οικοδόμησή του στην πλατεία Θεάτρου.#Συζήτηση για τους μισθούς των ιατρών του νοσοκομείου και του [...] και απόφαση να μειωθεί ο μισθός του πρώτου από 125 σε 100 δρχ. (από 1η Μαρτίου).#Απόφαση να ληφθεί φροντίδα για την οικοδομή του [...].#Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του 1849 με τις παραπάνω παρατηρήσεις. Μετά από αίτημα κάποιων Ερμουπολιτών να λάβουν όσα δάνεισαν στην Κυβέρνηση επί της Δημογεροντίας του 1832, αποφασίζεται να συσταθεί επιτροπή από τους Α. Θ. Ράλλη, Ν. Φραγκόπουλο, και Θ. Τομπακάκη, η οποία θα συγκρίνει τα γραμμάτια των αιτούντων με το χρεωστικό βιβλίο της τότε δημογεροντίας, θα εξετάσει την αιτία του δανείου και κατόπιν το ΔΣ θα αποφανθεί επί του αιτήματος.#Καταβολή στον κ. Νεγρεπόντε των χρημάτων που δαπάνησε για το Γυμνάσιο.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>