Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΗ΄* / 1849-02-04

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1849
Αριθμός Καταλόγου162
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΗ΄*
Ημερομηνία1849-02-04
Περίληψη ΠράξεωςΠρόεδρος της συνεδρίασης ο Ι. Γ. Καράλης.#Συζήτηση του σχεδίου της επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 1849 κατά κεφάλαιο, άρθρο και κονδύλι.#Αναβάλλεται η συζήτηση για το νεώρειο στην Αιμασιά και την ενοικίασή του.#Το ποσό του δημοτικού στατήρος ορίζεται σε 10.000 δρχ.#Ανάγνωση του κεφαλαίου των εσόδων.#Στο κεφάλαιο Α΄ "Διαχείρησις-Επιμέλεια" των εξόδων ένας σύμβουλος υποστήριξε την αύξηση του μισθού του Ι. Μαυρίκου, υπαλλήλου στο τελωνείο, του παρατηρήθηκε ότι σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρ. ΚΕ΄ δεν θα γίνει δεκτή καμία αύξηση και τελικά μετά από ψηφοφορία έγινε δεκτή αύξηση ανά 100 δρχ. το μήνα.#Στο κεφάλαιο "Διοίκησις" έγινε δεκτή αύξηση του μισθού του δημάρχου στις 200 δρχ. Στο κεφάλαιο για το φωτισμό παρατηρήθηκε ότι ο υπάρχων εργολάβος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του και αποφασίζεται να ανατεθεί σε άλλον μετά από συνεννόηση του Δημάρχου με τους συμβούλους Κ. Δημητρίου, Α. Κρίνο και Στ. Κάππαρη.#Διορίζεται καθαριστής ο Κων. Βούτερης(;) (υπήρχαν ήδη 5 καθαριστές). Αποφασίζεται η επίσπευση της επισκευής της αίθουσας του νοσοκομείου διότι είναι ετοιμόρροπη. Αύξηση του μισθού της καθαρίστριας του Γυμνασίου σε 15 δρχ. το μήνα.#Αναβάλλεται η συζήτηση για αυξήσεις μισθών και άλλων υπαλλήλων.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>