Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #109 / 1901-04-19

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1901
Αριθμός Καταλόγου29
Αρ. Συνεδρίασης109
Ημερομηνία1901-04-19
Περίληψη ΠράξεωςΟι γιατροί Δημήτριος Αποστολίδης και Ευάγγελος Αρφάνης (εκπροσωπώντας και τον συνάδελφό τους Αντώνιο Καλομενόπουλο) γνωμοδοτούν στο ΔΣ για την εγκατάσταση απολυμαντικού κλιβάνου. Υποστηρίζουν ότι η ίδρυσή του αποτελεί υποχρέωση του Δήμου απέναντι στην υγεία των πολιτών, ότι ο Δήμος, σε συνεργασία με την Αστυνομία, μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή τις διατάξεις που ορίζουν την απολύμανση ως υποχρεωτική και ότι οποιαδήποτε θέση είναι κατάλληλη για την εγκατάσταση του κλιβάνου. Για να αποφευχθεί όμως οποιαδήποτε αντίδραση, καλό θα ήταν να τοποθετηθεί ο κλίβανος έξω από την πόλη. Μετά την αναχώρηση των γιατρών, εκλέγεται Επιτροπή για να επιλέξει τον κατάλληλο χώρο. Μέλη της ορίζονται: ο δήμαρχος, ο Π. Κατσιμαντής και ο Εμμ. Βαρδάκας.#Υποβάλλεται στο ΔΣ το πόρισμα επί του απολογισμού του έτους 1900, από τον Εμμ. Βαρδάκα, εισηγητή της σχετικής Επιτροπής.Ο προϋπολογισμός των τακτικών εσόδων ανερχόταν σε 479.100 δρχ. Εισπράχθηκαν τελικά 424.485 και από δάνειο 2.700.000 δρχ. Τα έξοδα είχαν προϋπολογισθεί σε 445.000 δρχ περίπου. Έμεινε αποθεματικό 33.667 δρχ, το οποίο προήλθε από την απαλλαγή του Δήμου από εισφορά 67.000 δρχ για τη Στρατιωτική Αστυνομία. Τα τακτικά έξοδα είχαν προϋπολογισθεί σε 445.000 δρχ. Από αυτά δαπανήθηκαν 414.000 δρχ. Εκκρεμουν όμως η εξόφληση των εξόδων φωτισμού, τμήμα της πίστωσης προς το Νοσοκομείο, το Ορφανοτροφείο και το νέο Νεκροταφείο (συνολικά 9.500 δρχ). Δεν κατεβλήθη ακόμη το σύνολο των τοκοχρεωλυσίων για το νέο δάνειο (44.000 δρχ υπόλοιπο). Δαπανήθηκαν ακόμη 19.000 δρχ για τη μετατροπή μέρους του αρχείου σε εισαγγελικό κατάστημα και την επισκευή του Παρθεναγωγείου. Η επιτροπή θεωρεί ακόμη ότι η διάθεση των συμπληρωματικών πιστώσεων δεν έγινε στον πλέον κατάλληλο χρόνο και με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Τα χρήματα του δανείου δαπανήθηκαν σε διάφορα χρέη του Δήμου, σε εισφορές παρελθόντων ετών προς τη στρατιωτική Αστυνομία, στο χαρτόσημο του νέου δανείου και στην κάλυψη του ελλλείματος του προηγούμενου έτος. Συνολικά δαπανήθηκαν 2.682.000 δρχ. Τα υπόλοιπα πρόκειται να διατεθούν για την κατασκευή του απολυμαντικού κλιβάνου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'>γιατρός</span><span class='keytags'>Δημήτριος Αποστολίδης</span><span class='keytags'>Ευάγγελος Αρφάνης</span><span class='keytags'>Αντώνιος Καλομενόπουλος</span><span class='keytags'>εγκατάσταση</span><span class='keytags'>απολυμαντικός κλίβανος</span><span class='keytags'>Αστυνομία</span><span class='keytags'>Π. Κατσιμαντής</span><span class='keytags'>Εμμ. Βαρδάκας</span><span class='keytags'>πόρισμα</span><span class='keytags'>δημοτικός απολογισμός</span><span class='keytags'>δημοτικός προϋπολογισμός</span><span class='keytags'>Στρατιωτική Αστυνομία</span><span class='keytags'>πίστωση</span><span class='keytags'>Νοσοκομείο</span><span class='keytags'>Ορφανοτροφείο</span><span class='keytags'>νέο Νεκροταφείο</span><span class='keytags'>δάνειο</span><span class='keytags'>αρχείο</span><span class='keytags'>εισαγγελικό κατάστημα</span><span class='keytags'>επισκευή</span><span class='keytags'>Παρθεναγωγείο</span><span class='keytags'>δάνειο</span><span class='keytags'>χαρτόσημο</span><span class='keytags'>απολυμαντικός κλίβανος</span>