Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΖ΄* / 1849-01-21

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1849
Αριθμός Καταλόγου161
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΖ΄*
Ημερομηνία1849-01-21
Περίληψη ΠράξεωςΠρόεδρος της συνεδρίασης ο Α. Θ. Ράλλης λόγω ασθενείας του Ζ. Α. Βούρου.#Καταβολή 257:90 δρχ. στον εργολάβο Ζωρζή Γλύκα για την επιπλέον εργασία του στην επισκευή των δημοτικών σχολείων.#Ζητείται από τον Ιωάννη Πατρινό να ορίσει εκτιμητή για το καφενείο ώστε μαζί με εκείνον του Δήμου να εκτιμήσουν την οικοδομή.#Πίστωση 9.000 δρχ. για την οικοδομή του Αγ. Νικολάου.#Πίστωση 146 δρχ. για δικαστικά έξοδα στο εφετείο, λόγω διαφοράς του Δήμου με τον Ι. Δαμόφλη, σχετικά με μία πλατεία, με τη σημείωση να προηγηθεί προσπάθεια συμβιβασμού υπό τον όρο να αφήσει ο Ι. Δαμόφλης ελεύθερες τις διόδους των παρακειμένων γειτόνων.#Καταβολή 135:19 δρχ. για τον μεσότοιχο των κληρονόμων Ν. Χριστοδούλου.#Πίστωση 200 δρχ. για αντιγραφή του σχεδίου, κατ' αντιπαραβολή με το υπάρχον στο Υπουργείο Εσωτερικών.#Αποφασίζεται η ενοικίαση για 2 έτη με πλειοδοσία του παλαιού λοιμοκαθαρτηρίου με εξαίρεση του τμήματος που κατέχεται από τον Π. Μάσκα.#Αποφασίζεται να δοθούν από το Δήμο τα χρήματα για την αγορά οικίσκου που συμπεριλήφθηκε στην κατασκευή των κελιών της Κοιμήσεως, όταν δώσει η εκκλησία τη συνεισφορά της για τον ναό του Αγ. Νικολάου.#Διορισμός υποδιδασκάλισσας στο σχολείου του [...] μετά από γνωμοδότηση της εφορείας δημ. σχολείων.#Οι οικοδομές του τετραγώνου να γίνουν όμοιες σε ύψος και βάθος, όπως προβλέπει το σχέδιο του μηχανικού.#Διορίζεται δικηγόρος του Δήμου έναντι αμοιβής 100 δρχ. ο Εμμ. Πρασσακάκης για δίκη που θα γίνει στο Εφετείο.#Εγκρίνεται η κατεδάφιση του στρατώνα.#Καταβολή μισθού (του Οκτωβρίου) στον Ν. Φαμελιάρη.#Εκποίηση των δημ. οικίσκων κατά την έκθεση της επιτροπής.#Σε πρόταση του μοιράρχου για πρόσληψη 10 νυκτοφυλάκων το ΔΣ αντιτείνει ότι δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο Δήμος με έξοδα που είναι της αρμοδιότητας του Δημοσίου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>