Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΙΕ΄ / 1841-09-10

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου25
Αρ. ΣυνεδρίασηςΙΕ΄
Ημερομηνία1841-09-10
Περίληψη ΠράξεωςΑύξηση του μισθού του καθηγητού φυσικών επιστημών, μηχανικού Ζ. Ψύχα σε 150 δρχ. από 1/9/1840.#Καταβολή εφάπαξ ποσού 250 δρχ. σε γραφέα, βοηθό του Μ. Ν. Ζαραχάνη, ο οποίος είχε αναλάβει την καταγραφή του κτηματολογίου.#Καθορίζεται σε Άγιος Νικόλαος το όνομα του ναού που θα ανεγερθεί στην Τερψιθέα. Καθορίζεται σε 10.000 δρχ. το ποσό που θα καταβληθεί για την αγορά της βιβλιοθήκης του κ. Ρώτα.#Καταβολή 94 δρχ. στον Ι. Παντελή για πώληση τιτάνου (;) στο Δημόσιο.#Καταβολή από τα αποθεματικά του Δήμου 1.300 δρχ. στον Π. Ζ. Ράλλη για γήπεδό που αγοράστηκε από τη Δημαρχία.#Καταγράφεται διαφωνία του Στ. Γαλάτη στις υποθέσεις των Ψύχα (θεωρεί ότι από τη στιγμή που έγινε δεκτό το αίτημα αύξησης του μισθού του πρέπει να ισχύσει από 25 Ιουνίου που υπέβαλε το αίτημά του) και Ράλλη (θεωρεί ότι δεν πρέπει κατ' εξαίρεση να πληρωθεί από τα αποθεματικά του Δήμου αλλά από τα χρήματα που συγκεντρώνονται για αποζημιώσεις).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>