Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΔ΄* / 1848-12-01

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1848
Αριθμός Καταλόγου158
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΔ΄*
Ημερομηνία1848-12-01
Περίληψη ΠράξεωςΜετά από αίτημα της Μοιραρχίας να της χορηγηθούν 10 νυκτοφύλακες αποφασίζεται: να προσληφθούν για 1 μήνα 10 νυκτοφύλακες, οι οποίοι να χορηγηθούν στη Μοιραρχία, και παράλληλα να ζητηθεί από την Κυβέρνηση η αποστολή χωροφυλάκων καθώς η στρατιωτική δύναμη που αφίχθηκε δεν επαρκεί. Ο μισθός των νυκτοφυλάκων θα ορισθεί από το δήμαρχο.#Ο αριθμός των αστυνομικών κλητήρων ορίζεται σε 5.#Εκφράζονται ευχαριστίες στον αρχηγό της πολιτοφυλακής κ. Κοσκορίζη για το έργο του και του χορηγούνται 50 δίστηλα, δεν μπορεί όμως το ΔΣ να ικανοποιήσει το αίτημά του για αποζημίωση (ο δήμαρχος είχε προτείνει να αντικατασταθεί η απωλεσθείσα σπάθη του).#Σχετικά με ενοίκιο που ζητά ο Ιω. Λ. Ράλλης του ζητείται να προσκομίσει στο ΔΣ το ενοικιαστήριο.#Γίνονται δεκτές τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Εγκρίνεται η με εγγύηση καταβολή 30 διστήλων στον [.] Κ. Πούρπουρα, τα οποία δαπάνησε ο συνέταιρός του Α. Πετροκόκκινος στην οικοδομή του Γυμνασίου.#Πίστωση 373:44 δρχ. για πληρωμές οικοδομών φάρων.#Γίνεται δεκτή η δωρεά από τον Δ. Ταμβάκο γηπέδων παρακειμένων στον Αγ. Νικόλαο, με την συμφωνία να λάβει από το Δήμο άλλη οικία και εκφράζονται οι ευχαριστίες του ΔΣ.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>