Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #113 / 1899-03-20

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1899
Αριθμός Καταλόγου1361
Αρ. Συνεδρίασης113
Ημερομηνία1899-03-20
Περίληψη ΠράξεωςΑνακοινώνονται οι αποφάσεις του νομάρχη με τις οποίες εγκρίνονται ο απολογισμός του Δήμου και του νοσοκομείου του 1897.#Παραπέμπεται στην επιτροπή εξέλεγξης (Π. Κοσκορύζης, Κ. Μαμίδης και Κ. Κομπιλίρης) ο απολογισμός 1898 του κληροδοτήματος Στ. Πρωϊου.#Ανακοινώνεται η απόφαση του νομάρχη που εγκρίνει το ψήφισμα 322 το σχετικό με τις μετονομασίες πλατειών και η απόφαση του που ακυρώνει το ψήφισμα 321 για τη διαρύθμιση της πλατείας Αδελφών Μπαμπαγιώτη λόγω έλλειψης σχεδιαγράμματος.#Το ΔΣ δηλώνει ότι ο Δήμος αδυνατεί να συνδράμει στην ανέγερση του ναού του Σωτήρος στην Αθήνα.#Ανακοινώνεται τηλεγράφημα του βουλευτή Ν. Βαφιαδάκη με το οποίο δηλώνεται ότι εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η σύμβαση ηλεκτροφωτισμού με την εταιρεία Thomson Houston de la Mediterranée.#Ανακοινώνεται εξώδικη διαμαρτυρία του Αρ. Τσάκωνα σχετικά με τη χορήγηση αποκλειστικού προνομίου για ιδιωτικό φωτισμό από ασετιλίνη. Μετά από μακρά συζήτηση και την έκφραση από τους περισσότερους συμβούλους της αντίθεσής τους στη χορήγηση προνομίου για φωτισμό με ασετιλίνη, ο δήμαρχος αποσύρει το σχέδιο σύμβασης με τον Αρ. Τσάκωνα από τη συζήτηση.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>