Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΖ΄(συνέχεια) / 1848-07-01

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1848
Αριθμός Καταλόγου152
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΖ΄(συνέχεια)
Ημερομηνία1848-07-01
Περίληψη ΠράξεωςΑποφασίζεται η πολιτοφυλακή να απαρτίζεται από 30 άτομα συμπεριλαμβανομένων και των αστυνομικών κλητήρων. Διατηρείται ο αρχηγός της κ. Κοσκορίζης, για τον οποίο το ΔΣ ζητά από τον δήμαρχο να αναλάβει και αστυνομικά χρέη.#Αναβάλλεται ο διορισμός της επιτροπής στρατευσίμων μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού.#Μετά από πρόταση του δημάρχου να αυξηθεί ο μισθός του γραμματέα της Αστυνομίας Δ. Κουρουκαφά σε 100 δρχ., το ΔΣ αποφασίζει να αντικατασταθεί και να του χορηγηθεί 1 μισθός 70 δρχ. μέχρι την άφιξη του άλλου γραμματέα κ. Χαρίλαου.#Με αφορμή την εκτίμηση οικίσκου του Βουρουκλή, παρατηρήθηκε ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος συμβιβασμού του Δήμου με τους πολίτες που παραχωρούν βάσει του σχεδίου περιουσιακά στοιχεία τους και προτείνεται να οικοδομεί ο Δήμος νέες οικίες για εκείνες που παραχωρούνται από τους πολίτες.#Αποφασίζεται να χαρτογραφηθεί σχέδιο για το τετράγωνο της οδού Ερμού και όσοι από τους παλαιούς ιδιοκτήτες βρίσκονται στο μέσο του τετραγώνου να μετατεθούν στο γήπεδο του παλαιού αρτοπωλείου. Το πρόσωπο προς την πλατεία Όθωνος να μένει για χρήση του Δήμου.#Πληρωμή του τόκου α΄ εξαμήνου 1848 στους μετόχους του κρεοπωλείου.#Αναβάλλεται η συζήτηση αίτησης του Γ. Κουρκουμελή για εξόφλησή του.#Επισκευή των 3 δημ. σχολείων σύμφωνα με σχέδιο προϋπολογισμού του μηχανικού και επιστασία των Π. Κανισκέρη και Κων. Κάζηρα.#Απολύεται ο ιατρός Π. Ζωντανός και αναλαμβάνει ο Γ. Α. Μάσκης.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>