Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΗ΄ / 1848-06-30

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1848
Αριθμός Καταλόγου153
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΗ΄
Ημερομηνία1848-06-30
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ δέχεται ομόφωνα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών να υπογράφονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις του ΔΣ στον τόπο των συνεδριάσεων.#Εκλέγονται παμψηφεί στην επιτροπή παραπόνων και ενστάσεων των στρατευσίμων οι Κ. Κάζηρας, Θ. Τομπακάκης, Ν. Φραγκόπουλος.#Απόφαση να διεκδικηθούν δικαστικά τα δίκαια του Δήμου σχετικά με τη διαθήκη του Αντωνίου Κρεβατά.#Αποφασίζεται τα δικαιώματα του Δήμου από χρήση του νεωρείου να καταβάλλονται απευθείας στο Δήμο από τους πλοιάρχους των πλοίων.#Αποδοχή δωρεάς οικίσκου στον Δήμο από τον Γ. [..]χόπουλο πρώην έφορο της Κοιμήσεως.#Αντικαθίστανται οι έφοροι της Μεταμορφώσεως Στέφανος Θεολόγου και Ιω. Σίνος από τους Εμμ. Χατζηαδάμ και Γεώργιο Γιανίκογλου.#Μετά από καταγγελία του κ. Ψαρόπουλου ότι εμποδίζεται από το μηχανικό να επισκευάσει τη θύρα της οικίας του, ενώ έχουν ήδη γίνει από άλλους ανάλογες επισκευές, το ΔΣ αποφασίζει να παραπέμπονται στο δικαστήριο όλες οι παραβάσεις του σχεδίου και συστήνει επιτροπή ελέγχου από τους Π. Κανισκέρη, Α. Μικρουλάκη και το μηχανικό για να εξετάσει τα παράπονα που υπάρχουν και να ενημερώσει το ΔΣ.#Μετά την παύση πληρωμών του Α. Θ. Ταρπουχτζή το ΔΣ αποφασίζει ότι θεωρεί αλληλέγγυους τους ενοικιαστές του στατήρος Α. Μαυρίκη και Α. Μεσχίνη.#Ενίσχυση άπορης οικογένειας που προέρχεται από την Αίγυπτο με 180 δρχ. σε τρεις δόσεις διότι δέχθηκε το "ιερό βάπτισμα".#Μετά την ενοικίαση των θρανίων του γυναικωνίτη της Μεταμορφώσεως το ΔΣ ζητά από τους υπολόγους εφόρους του εκκλ. συμβουλίου Στέφ. Θεολόγο και Ιω. Σίνο να καταθέσουν τα χρήματα στο ταμείο του Δήμου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>