Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΙΔ΄ / 1841-09-03

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου24
Αρ. ΣυνεδρίασηςΙΔ΄
Ημερομηνία1841-09-03
Περίληψη ΠράξεωςΔαπάνη 1.000 δρχ. για την κατασκευή με μειοδοσία τείχους εντός του ρεύματος στην περιοχή Τερψιθέας, προκειμένου να συγκρατούνται τα νερά της βροχής και να μην πλημμυρίζει η αγορά.#Απορρίπτεται αίτημα της υποδιδασκάλισσας Κατίγκως Λαζαράκη για αύξηση του μισθού της από 600 σε 750 δρχ.#Παραπομπή στα δικαστήρια της διεκδίκησης δημοτικού ακινήτου από τον Ν. Τζάνε.#Συμψηφίζονται δαπάνες για αγορά όικοπέδου και κατασκευή νεκροταφείου σε 1.800 δρχ. συνολικά.#Αποφασίζεται λιθόστρωση με μειοδοσία της πλατείας Υγειονομείου, της οποίας τα έξοδα θα βαρύνουν το δημόσιο και τους ιδιοκτήτες αποθηκών της περιοχής.#Επανεκλέγονται οι Ι. Λ. Ράλλης, Ν. Φωκάς, Ν. Σιδερικούδης, Δ. Καρέλλης, Ι. Κασσαβέτης ως μέλη επιτροπής που αποσκοπεί στη συλλογή συνδρομών για την ανέγερση ναού στην Τερψιθέα.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>