Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΕ΄(συνέχεια) / 1848-03-30

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1848
Αριθμός Καταλόγου149
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΕ΄(συνέχεια)
Ημερομηνία1848-03-30
Περίληψη ΠράξεωςΣυνεχίζεται η διακοπείσα συνεδρίαση.#Αποφασίζεται να χορηγούνται βιβλία μόνο στους μαθητές που προσκομίζουν αποδεικτικό πενίας.#Εγκρίνεται η θέση δημοτικού ιατρού με τον όρο ότι θα έχει δίπλωμα ιατρικής και θα είναι κάτοικος Σύρου.#Διορίζεται επιτηρητής των σχολείων με μισθό 75 δρχ.#Εγκρίνεται ποσό 2.500 δρχ. για την ανακούφιση των νεοσυλλέκτων.#Ακυρώνεται η εργολαβία της καθαριότητος, διορίζονται καθαρισταί με μηνιαίο μισθό αναλόγως των τμημάτων της πόλεως και εγκρίνεται σχετική πίστωση 4.000 δρχ.#Ορίζεται ποσό 2.000 δρχ. ως βοήθεια για τις άπορες οικογένειες κατά το Πάσχα και τα Χριστούγενα, το οποίο θα χορηγείται από επιτροπή εκλεγόμενη από το ΔΣ.#Εγκρίνεται υποτροφία 600 δρχ. κατ' έτος, για διάστημα 3 ετών, στον ευρισκόμενο στο Παρίσι [ή στην Πίσσα] Ι. Γερασιμάκη, ενώ διακόπτεται η υποτροφία του Γεράσιμου Βασιλικού.#Πίστωση 8.000 δρχ. για την ανάκτηση των δημοτικών αποθηκών στην αγορά.#Υπερψήφιση όλων των άρθρων του προϋπολογισμού.#Ανατίθεται η ενοικίαση των θρανίων του γυναικωνίτη [της Μεταμορφώσεως ;] στο εκκλησιαστικό συμβούλιο.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>