Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΒ΄ / 1848-01-23

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1848
Αριθμός Καταλόγου145
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΒ΄
Ημερομηνία1848-01-23
Περίληψη ΠράξεωςΔιανέμεται το περίσσευμα από την ενοικίαση του κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου στους μετόχους.#Εγκρίνεται η παράδοση της επισκευής του τοίχου του νεκροταφείου κόστους 350 δρχ. που κατεβλήθη από το ταμείο της Μεταμορφώσεως.#Προσλαμβάνονται 24 νυκτοφύλακες και 6 αστυνομικοί κλητήρες για να αντιμετωπιστούν οι κλοπές κατά τη νύκτα και ανατίθεται στο δήμαρχο να εκθέσει τα αίτια και τα μέτρα θεραπείας όπου πρέπει.#Αποφασίζεται για να διατηρηθεί η καθαριότητα και ο καλλωπισμός της πλατείας να απαγορευθούν γύρω από αυτήν οι αλογόμυλοι, το άνοιγμα των λάκων των αποπάτων, οι φούρνοι, τα βαφεία και τα καπηλεία.#Μετά την καθυστέρηση έναρξης της λιθόστρωσης της πλατείας Υγειονομείου, αποφασίζεται η ακύρωση της δημοπρασίας, η επιβολή προστίμου στον εργολάβο, και η ανάληψη από τη σχετική επιτροπή της επιστασίας για τη λιθόστρωση της πλατείας και της οδού που οδηγεί στο Υγειονομείο, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του μηχανικού Μεταξά.#Αποφασίζεται η κατασκευή δημοσίων αποπάτων με εργολαβία ή απευθείας με ημερομίσθιο στη θέση όπου καταλήγει η στενωπός του Υγειονομείου.#Πίστωση 1.000 δρχ για την κατασκευή 2 κελλίων στο νάρθηκα της Κοιμήσεως.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>