Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΑ΄ / 1848-01-14

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1848
Αριθμός Καταλόγου144
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΑ΄
Ημερομηνία1848-01-14
Περίληψη ΠράξεωςΣυζήτηση για την επέκταση του γυναικωνίτη που πραγματοποίησαν οι έφοροι του ναού της Μεταμορφώσεως σύμφωνα με το σχέδιο του μηχανικού, χωρίς άδεια του ΔΣ. Ο δήμαρχος δικαιολογεί την πράξη τους διότι συντείνει στην ευρυχωρία του ναού χωρίς να βλάπτει την αισθητική του. Ο Καράλης διαφωνεί, ο πρόεδρος του ΔΣ θεωρεί ότι δεν ζήτησαν την άδεια του ΔΣ από άγνοια. Τελικά το ΔΣ αποφασίζει: α) να αποδοκιμάσει τους εφόρους της Μεταμορφώσεως για τη μη ενημέρωση του ΔΣ, β) να ολοκληρωθεί η επέκταση του γυναικωνίτη κατά το σχέδιο του μηχανικού Μπουγιούκα, γ) να παρατηρήσει στους εφόρους ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία υπέρβαση των 300 δρχ. που έχουν εγκριθεί, δ) να επιστατήσει ο μηχανικός στην αποπεράτωση του έργου, ε) να υπολογιστεί η δαπάνη εις βάρος του ταμείου της εκκλησίας.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>